Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

Media no image

Vurdering af nationale CO2-reduktionstiltag i første Kyoto-periode

Nyheder   •   Dec 20, 2013 00:00 CET

Rigsrevisionen har i oktober 2012 afgivet beretning om Danmarks reduktion af CO2-udledningen. Som opfølgning herpå har Energistyrelsen foretaget en vurdering af de nationale effekter, der viser et lidt mindre resultat end oprindelig forventet. Den faktiske udvikling i de samlede emissioner har imidlertid et niveau, der sikrer opfyldelse af Kyoto-målet.

Media no image

Træpiller fortrænger mere kul - vedvarende energi vokser

Nyheder   •   Dec 20, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse:

Media no image

Energistyrelsen får ny direktør

Nyheder   •   Dec 20, 2013 00:00 CET

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Media no image

Nyt klima- og energisektorprogram i Mexico skal understøtte grøn omstilling

Nyheder   •   Dec 19, 2013 01:00 CET

Mexico har efterspurgt danske erfaringer og ekspertise på energi- og klimaområdet. Folketingets Finansudvalg har godkendt en bevilling på 45 mio. kr. fra klimapuljen til aktiviteter inden for klima, energieffektivisering og vedvarende energi i Mexico.

Media no image

Fordobling af elbiler på vej

Nyheder   •   Dec 19, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen uddeler godt 30 millioner kroner til offentlige og private elbilsprojekter. Det betyder, at omkring 1500 nye elbiler kommer på gaden. Langt størstedelen er allerede ude at køre næste år. Pengene blev afsat i forbindelse med energiforliget

Media no image

Nyt klima- og energisektorprogram i Mexico skal understøtte grøn omstilling

Nyheder   •   Dec 19, 2013 00:00 CET

Mexico har efterspurgt danske erfaringer og ekspertise på energi- og klimaområdet. Folketingets Finansudvalg har godkendt en bevilling på 45 mio. kr. fra klimapuljen til aktiviteter inden for klima, energieffektivisering og vedvarende energi i Mexico.

Media no image

Regeringen styrker rådgivningen om PCB i bygninger

Nyheder   •   Dec 18, 2013 00:00 CET

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Media no image

Vurderingsboringen Solsort-2 i Nordsøen fandt olie

Nyheder   •   Dec 18, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse:

Media no image

Informationsmøde om bygningsrenovering i verdensklasse

Nyheder   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Den 21. januar 2014 inviterer Energistyrelsen og InnoBYG til informationsmøde om Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse. Informationsmødet finder sted hos Energistyrelsen

Media no image

EUDP investerer 173 mio. kr. i fremtidens energiteknologiske løsninger

Nyheder   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse:

Media no image

Engrosmodellen udskydes til 1. oktober 2015

Nyheder   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Klima-, energi- og bygningsministeren har orienteret Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg om, at det er besluttet at udskyde engrosmodellen til 1. oktober 2015.

Media no image

Alle elmålere vil være fjernaflæste i 2020

Nyheder   •   Dec 10, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, som pålægger netselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle elforbrugere inden udgangen af år 2020.

Media no image

Horns Rev 3 havmøllepark er sendt i udbud

Nyheder   •   Dec 06, 2013 00:00 CET

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Media no image

Maritimt Klimaforum skal arbejde for lavere CO2-udledning fra skibstrafikken

Nyheder   •   Dec 06, 2013 00:00 CET

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Media no image

Lavere energiudgifter giver danske industrivirksomheder konkurrencefordel

Nyheder   •   Dec 05, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse

Media no image

Energistyrelsen skal have ny direktør

Nyheder   •   Nov 29, 2013 00:00 CET

Ib Larsens skifter d. 1. januar 2014 fra direktørstillingen i Energistyrelsen til en stilling som kommitteret i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement.

Media no image

Nye regler fjerner hindringer for efterisolering af lejeboliger

Nyheder   •   Nov 29, 2013 00:00 CET

Nye regler for boligstøtte og energirenovering betyder, at de, der bor i lejebolig, kan efterisolere deres bolig uden, at det går ud over boligstøtten.

Media no image

Millioner på vej til energieffektive transportløsninger

Nyheder   •   Nov 27, 2013 00:00 CET

To innovative transportprojekter skal være foregangseksempler på elektrificering af arbejdskøretøjer og optimering af skibstransport. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Media no image

EU har godkendt ny støtte til biogas

Nyheder   •   Nov 27, 2013 00:00 CET

EU-Kommissionen har statsstøttegodkendt nye støttesatser til anvendelse af biogas. Godkendelsen er betinget af, at der ikke ydes statsstøtte til de samme udgifter flere gange.

Media no image

Nye krav til diskonteringsrenten i varmeprojekter

Nyheder   •   Nov 19, 2013 00:00 CET

Fremover skal man anvende Finansministeriets senest udmeldte diskonteringsrente ved de samfundsøkonomiske vurderinger eller analyser, som vedlægges projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg. Det præciseres i en ændringsbekendtgørelse til projektbekendtgørelsen.