Ny funktion giver nye muligheder for den lokale bredbåndsindsats

Pressemeddelelser   •   Jan 09, 2020 06:02 CET

Energistyrelsen har udviklet en ny funktion på hjemmesiden Tjekditnet.dk, som giver kommuner, bredbåndsudbydere og andre brugere adgang til rådata om bredbåndsdækningen. Funktionen giver kommunerne mulighed for selv at lave mere præcise analyser af lokale bredbåndsforhold.

Nye støttesatser i 2020 for biomassebaseret elektricitet

Nyheder   •   Dec 20, 2019 13:54 CET

Energistyrelsen har nu fastlagt støttesatserne i 2020 til biomassebaseret elektricitet. Støttesatserne omfatter driftsstøtteordningen for afskrevne anlæg.

EUDP har 250 mio. kr. til udvikling af innovative energiteknologiprojekter i næste ansøgningsrunde

Nyheder   •   Dec 20, 2019 09:20 CET

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger til udvikling af innovative energiteknologiprojekter med ansøgningsfrist den 6. marts 2020 kl. 15:00.

Dit elforbrug stikker af i december

Pressemeddelelser   •   Dec 19, 2019 09:55 CET

Vi bruger 45 % mere strøm på en decemberdag end en julidag, og elforbruget topper juleaften. Men ved at følge nogle enkle råd kan du minimere elregningen og klimaaftrykket.

Energistyrelsen støtter Power-to-X projekter med 128 mio. kr.

Nyheder   •   Dec 18, 2019 21:09 CET

Energistyrelsen har i august 2019 udbudt en pulje for energilagring. Det er nu afgjort, at to markante Power-to-X projekter opnår tilsagn om investeringsstøtte på i alt 128 mio. kr. Power-to-X er en samlet betegnelse for teknologier, hvor elproduktion via typisk elektrolyse omdannes til brint, syntetiske gasser, brændstoffer eller kemikalier.

Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte på 80 og 48 mio. kr. til to PtX-projekter i henholdsvis Skive og Fredericia som resultat af udbuddet af energilagringspuljen.

Der er for begge projekters vedkommende tale om markedsnære stor-skala PtX-projekter af den fornødne fyrtårns- og eksperimentarium-karakter jf. puljens formål og med stærke konsortier og en vidtgående sektorkobling bag.

Projekterne skal accelerere teknologiudviklingen på området og afdække en række centrale forhold, hvad angår en udbygning med PtX-teknologier i det danske energisystem for at øge dets fleksibilitet og tilpasningsevne i forhold til indpasningen af de stigende mængder energi fra fluktuerende energikilder som vind- og solenergi.

Tilskuddet ydes til etablering af de to anlæg fra 2020 og til efterfølgende drift i en demonstrationsperiode frem til primo 2025.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

GreenLab Skive PtX

Tilskud: 80 mio. kr. Samlet projektbudget: 146 mio. kr.

Projektet er ansøgt af et projektkonsortium bestående af: GreenLab Skive A/S, EuroWind Energy A/S, Everfuel Europe A/S, Eniig Holding A/S, E.ON DK A/S, GreenHydrogen ApS, Re::integrate ApS, DTU, Energinet Elsystemansvar, DGC og Ea Energianalyse.

Formålet er at etablere en nærkommerciel og stor-skala produktion og lagring af grøn brint, som dels videreforarbejdes til metanol til anvendelse i transportsektoren og dels anvendes direkte som et grønt nul-emissions brændstof til den tunge transport.

Kernen i anlægget er en ´brintfabrik´ baseret på et 12 MWel elektrolyse-anlæg med et 1,6 MWh batterilager og med den tilhørende interne infrastruktur. Elektrolyseanlægget drives af grøn el fra en lokal kommende 75 MW VE-park (vindmøller + solceller). Den producerede brint omdannes dels til metanol i et demonstrationsanlæg ved tilsætning af CO2 frarenset Skive Biogasanlæg, og dels anvendes brinten direkte til tung transport via et mobilt højtryks-brintlager. Andre potentielle anvendelser for brinten er til industrielle formål.

Det er projektets ambition at eftervise hvordan produktion og forbrug af grøn brint via anvendelse af innovative teknologier kan ske på næsten kommercielle betingelser, og hvorledes det er muligt at indgå nærkommercielle pris- og leveringsaftaler i snitfladerne for de enkelte led i PtX-værdikæden af aktører.

HySynergy

Tilskud: 48 mio. kr. Samlet projektbudget: 104 mio. kr.

Projektet er ansøgt af et projektkonsortium bestående af: Everfuel Europe A/S, Dansk Shell A/S, Energinet Elsystemansvar, TVIS, TREFOR Elnet, EWII Energi A/S og Aktive Energi Anlæg A/S.

Formålet med projektet er at etablere første fase af en stor-skala produktion og lagring af grøn brint, der kan understøtte en meget betydelig CO2-reduktion i forbindelse med produktionen af de eksisterende flydende brændstoffer fra Shell-raffinaderiet i Fredericia og samtidig etablere en konkurrencedygtig grøn brintforsyning som nul-emissions brændstof til den tunge transport.

Kernen i anlægget er en ´brintfabrik´ baseret på et 20 MWel elektrolyse-anlæg og med et 500 MWh brintlager med den tilhørende interne infrastruktur. Elektrolyseanlægget drives af certificeret grøn el mens den producerede brint dels afsættes industrielt (Shell Raffinaderiet) og dels til tung transport via et mobilt højtryks-brintlager. Desuden udnyttes sidestrømme som den producerede ilt fra elektrolysen til industrielle formål ligesom over-skudsvarmen afsættes til fjernvarme.

Det er projektets ambition at eftervise hvordan produktion og forbrug af grøn brint via anvendelse af innovative teknologier kan ske på næsten kommercielle betingelser.

Fakta

Power-to-X, er en samlet betegnelse for teknologier, hvor elproduktion via typisk elektrolyse omdannes til brint, syntetiske gasser, brændstoffer eller kemikalier.

 • Teknologierne er særligt relevante for indpasningen af de stigende mængder elproduktion fra fluktuerende energikilder som vind- og solenergi i det danske energisystem.
 • Energilagringspuljen blev afsat i forbindelse med finansloven for 2019 ved aktstykke 121 af 25. april 2019. Støtten under puljen gives til større udviklings- og demonstrationsprojekter.

Energistyrelsen har ved udbuddet af puljen modtaget i alt 16 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 317 mio. kr. Ansøgningerne er blevet vurderet med udgangspunkt i de minimumskrav og tilskudskriterier, som fremgår af udbuddet.

Kontakt

Specialkonsulent Jan Engelbreckt Bünger, tlf. 33 92 75 89 jbu@ens.dk

Sekretariatschef for EUDP Mogens Uhd Nielsen, tlf. 33 92 75 32 og mun@ens.dk

Energistyrelsen har i august 2019 udbudt en pulje for energilagring. Det er nu afgjort, at to markante Power-to-X projekter opnår tilsagn om investeringsstøtte på i alt 128 mio. kr. Power-to-X er en samlet betegnelse for teknologier, hvor elproduktion via typisk elektrolyse omdannes til brint, syntetiske gasser, brændstoffer eller kemikalier.

Læs mere »

EUDP støtter fremtidens grønne energiteknologier med 291 mio. kroner

Pressemeddelelser   •   Dec 18, 2019 11:47 CET

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 53 nye energiteknologi-ske projekter med 291 mio. kr., der fremmer udviklingen af grønne og klimavenlige energiteknologier.

Telestatistik: Bredbånd via kabel-tv-net er nu størst, men fiber haler ind

Pressemeddelelser   •   Dec 18, 2019 10:00 CET

Kabel-tv-nettet er for første gang den infrastruktur, som flest danskere får fastnet-bredbånd over, mens bredbånd via fiber fortsat vokser mest. Bredbåndsabonnementer med downloadhastigheder på mindst 100 Mbit/s er steget til lidt over 1 mio. Det viser Energistyrelsens ’Telestatistik – første halvår 2019’ - baseret på tal fra teleselskaberne.

Flere end 3.500 nye adresser kan se frem til hurtigt internet

Nyheder   •   Dec 17, 2019 10:08 CET

Specielt fynboerne og jyderne kan nu se frem til at få lynhurtigt internet til deres bolig og virksomhed. Det står klart, efter at fordelingen af Bredbånds-puljen for 2019 nu er afgjort.

Dansk-kinesisk partnerskab viser vejen til Kinas opfyldelse af globale klimamål

Pressemeddelelser   •   Dec 12, 2019 15:10 CET

Ny rapport viser, hvordan Kina kan spare mere end 7 milliarder tons CO2 om året i 2050. Det er næsten 200 gange den årlige danske CO2-udledning fra energiforbruget. Kina kan leve op til både sit nationale klimamål og FN’s 2-graders mål uden ekstra energiomkostninger.

Fald i PSO-tariffen for 1. kvartal 2020

Pressemeddelelser   •   Dec 10, 2019 08:00 CET

PSO-tariffen for 1. kvartal 2020 er fastsat til 2,6 øre per kWh. Det er væsentligt lavere end PSO-tariffen for 4. kvartal 2019.

Billeder & Videoer 4 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfqhh@hbenmts.bfdkox
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • momuc@gtenpas.rydkzj
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Carsten Niebuhrs Gade 43
 • 1577 København V
 • Danmark