Lille fald i energiforbrug i de første 9 måneder af 2018

Pressemeddelelser   •   Nov 15, 2018 10:50 CET

Det faktiske energiforbrug faldt marginalt i de første tre kvartaler af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el var energiforbruget næsten uændret.

Massiv søgning til lynhurtigt bredbånd

Nyheder   •   Nov 15, 2018 10:18 CET

Ansøgningerne til regeringens bredbåndspulje er steget markant i år. Puljen er samtidig større i år end nogensinde før. Region Sjælland, Midtjylland og Syddanmark står for hovedparten af alle ansøgninger.

Fremtidens elnet skal håndtere stigende elforbrug og væsentlig mere fluktuerende elproduktion

Pressemeddelelser   •   Nov 15, 2018 09:44 CET

Energistyrelsen offentliggør ”Analyseforudsætninger til Energinet 2018”, som rækker helt frem til 2040. Analyseforudsætningerne er grundlaget for Energinets planlægning og viser, at fremtidens el- og gasnet og elmarked skal håndtere et stigende elforbrug samtidig med, at elproduktionen i stigende omfang vil komme fra fluktuerende kilder som vind og sol.

Ukraine efterspørger dansk ekspertise om omstilling af energisystemet

Nyheder   •   Nov 13, 2018 13:56 CET

Det dansk-ukrainske samarbejde understøtter Ukraines nuværende nationale handlingsplaner inden for vedvarende energi og energieffektivisering frem mod 2020 samt den nye energistrategi 2035, der blev vedtaget af parlamentet i august 2017. Strategien sigter mod en andel af vedvarende energi på 25 % i 2035.

Høring: Udmøntning af dele af energiaftalen

Nyheder   •   Nov 09, 2018 14:54 CET

Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til lovforslag i høring. Lovforslaget udmønter bl.a. dele af den energiaftale, som samtlige partier i Folketinget indgik den 29. juni 2018.

Lovforslaget, der sendes i høring, indeholder følgende initiativer:

 • Videreførelse af to støtteordninger til forsøgsvindmøller, der etableres henholdsvis inden for og uden for de nationale testcentre, så der kan søges støtte igennem ordningerne til og med 2024.
 • Udvidelse af den kommunale indsigelsesret for havvindmølleprojekter fra de nuværende 8 km til 15 km.
 • Ophør af muligheden for at opnå direkte støtte til nye husstandsvindmøller fra 2020. Med forslaget vil det fortsat være muligt at ansøge om tilsagn om støtte i 2019 via den 1 MW-pulje, der åbnes for ansøgning fra og med 1. maj til og med 12. juni. Puljen i 2019 vil således være sidste mulighed for at søge om direkte støtte til nye husstandsvindmøller.

Se udkast til lovforslag, høringsbrev m.m. på Høringsportalen.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen på adressen kfe@ens.dk med kopi til ens@ens.dk senest den 7. december 2018.

Kontakt

Fuldmægtig Katrine Pilmark Elkjær, 33 92 66 41, kfe@ens.dk. 

Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til lovforslag i høring. Lovforslaget udmønter bl.a. dele af den energiaftale, som samtlige partier i Folketinget indgik den 29. juni 2018.

Læs mere »

Udbud for mindre solcelleanlæg afgjort

Pressemeddelelser   •   Nov 09, 2018 14:03 CET

Udbuddet af pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg under 1 MW er nu afsluttet. Der blev indkaldt bud 13. september 2018 med frist 1. november 2018 for et samlet budget på 107 mio. kr. (2018-priser).

Ny pulje støtter forsøgsmøller uden for nationale testcentre

Nyheder   •   Nov 02, 2018 13:59 CET

I dag åbner en pulje, der støtter forsøgsmøller, der etableres uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Puljen er på 10 MW og kan søges allerede fra i dag.

Energistyrelsen vil sikre bedre varmepumpekompetencer

Nyheder   •   Okt 31, 2018 08:00 CET

Installatører og montører, som arbejder med varmepumper, kan resten af året komme på kursus og sikre sig et uddannelsesbevis, der kvalificerer til at få virksomheden VE-godkendt, til en meget fordelagtig pris. 

Energistyrelsen iværksætter et særligt uddannelsesforløb, der skal opgradere kompetencerne blandt installatør- og montørvirksomheder, producenter og grossister m.fl. Målet er at sikre bedre installationer og mindske antallet af fejl, når varmepumperne installeres i danskernes hjem.

Baggrunden for indsatsen er bl.a. en rapport fra 2017, der viser, at 85 % af de undersøgte installationer for væskevand-varmepumpeanlæg ikke har en tilstrækkelig energieffektivitet (SFP). Derfor er der brug for at styrke installatørbranchens kompetencer, så energieffektiviseringspotentialet i højere grad bliver indfriet, og kunderne oplever større tilfredshed med deres varmepumpe. Større kundetilfredshed er vigtigt i forhold til at gøre varmepumper til den foretrukne opvarmningsform uden for fjernvarmeområderne.

Tre forskellige kurser

 • Intensiv læring i form af et 3-dages kursus til dem, der sælger, projekterer eller installerer varmepumper. Det er for ingeniører, installatører, maskinmestre eller håndværkere, der arbejder i en installatørvirksomhed eller hos en producent, grossist, rådgiver e.l. Koster 1.200 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis.
 • Supplerende 1-dags kursus for erfarne installatører og rådgivere, der i forvejen har kurser fra VPO-ordningen eller tilsvarende efteruddannelsesniveau. Koster 500 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis.
 • 1 dags-kursus for varmepumpemontører og -teknikere samt vvs’ere, der er udførende på varmepumpeinstallationer. Kurset koster 500 kr. Der er ingen prøve ved dette kursus.

Alle tre kurser udbydes af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Klar til VE-godkendelse

Virksomheder, der sender medarbejdere på de nye kurser, får styrket deres kompetencer og sikrer sig samtidig, at virksomheden hurtigt kan blive VE-godkendt. At have en VE-uddannet medarbejder er en forudsætning for, at virksomheden kan opnå VE-godkendelse. Deltagerne på kurset kan afslutningsvis tage en prøve, der gør det muligt at opnå VE-godkendelse.

Kursusdeltagerne kan altså med bestået prøve og VE-uddannelsesbeviset i hånden varetage rollen som VE-uddannet medarbejder på varmepumpeområdet. Prøven varetages af KEA (Københavns Erhvervsakademi), mens kurset gennemføres af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og foregår hos Teknologisk Institut i Taastrup, Aarhus og Odense.


Hvad er en VE-godkendelse? 

VE-godkendelsen er frivillig ordning for virksomheder, som monterer og installerer små vedvarende energianlæg, herunder varmepumper. Det er Energistyrelsen, som er ansvarlig for ordningen.

For at blive VE-godkendt skal virksomheden – ud over at have en VE-uddannet medarbejder – have en vvs- eller el-autorisation og et kvalitetsledelsessystem, der er tilpasset kravene i VE-godkendelsesordningen. Det er dog en forholdsvis simpel opgave at tilpasse virksomheds kvalitetsledelsessystem til kravene i VE-godkendelsesordningen.

De virksomheder, der har opnået en VE-godkendelse, kan blandt andet findes på Energistyrelsen hjemmeside SparEnergi.dk.

Læs mere om både kurserne og VE-godkendelse.

Læs rapporten 'Den gode varmepumpeinstallation'.

Læs om VE-godkendte virksomheder 

Installatører og montører, som arbejder med varmepumper, kan resten af året komme på kursus og sikre sig et uddannelsesbevis, der kvalificerer til at få virksomheden VE-godkendt, til en meget fordelagtig pris.

Læs mere »

Stigning i gaspriserne i første halvår af 2018

Pressemeddelelser   •   Okt 19, 2018 10:26 CEST

Gaspriserne for alle forbrugere, erhverv såvel om husholdninger steg fra andet halvår 2017 til første halvår 2018. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Stigning i elprisen for erhvervskunder i første halvår af 2018

Pressemeddelelser   •   Okt 19, 2018 10:25 CEST

Erhvervsforbrugernes rene elpriser (eksklusiv transport, afgifter mv.) steg for alle forbrugsintervaller fra andet halvår 2017 til første halvår 2018. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Billeder & Videoer 3 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfrgh@vfenrss.mhdkjc
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • mourc@xdences.ihdkiu
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Amaliegade 44
 • 1256 Copenhagen K
 • Denmark