Ny eksportpulje for fremme af grøn dansk energiteknologi åbner for ansøgninger

Nyheder   •   Aug 14, 2019 14:33 CEST

Energistyrelsen udbyder ny eksportpulje, der skal sætte ekstra vind i sejlene hos den danske energieksport. I 2019 er der afsat 5,1 mio. kr., og puljen er åben for ansøgninger fra i dag.

EUDP skaber jobs og vækst til gavn for klimaet

Pressemeddelelser   •   Jul 04, 2019 08:55 CEST

Ny evaluering af 10 års offentlige investeringer i udvikling af grøn energiteknologi dokumenterer både massiv effekt og udbytte.

Fleksible kulkraftværker styrker grøn omstilling i Kina

Pressemeddelelser   •   Jul 03, 2019 14:22 CEST

Et dansk-kinesisk energipartnerskab understøtter Kina i at øge fleksibiliteten på kulkraftværker. Det har medført mere grøn energi i elsystemet svarende til 9 af danmarkshistoriens største havvindmølleparker, og reduceret CO2-udledningen i et omfang, der svarer til 63 procent af CO2-udledningerne fra det danske energiforbrug.

Miljøvurdering af Frederikshavn Havvindmøllepark: Indkaldelse af idéer og forslag til Miljøkonsekvensrapport

Nyheder   •   Jul 03, 2019 12:57 CEST

Energistyrelsen indkalder spørgsmål, idéer og forslag til indhold af den miljøkonsekvensrapport, som nu skal udarbejdes. Input til miljøvurderingen skal sendes til Energistyrelsen senest d. 14. august 2019.

Energistyrelsen indkalder idéer og forslag til supplerende miljøvurdering af Vesterhav Nord og Vesterhav Syd Havvindmølleparker

Nyheder   •   Jul 01, 2019 11:02 CEST

Energistyrelsen igangsætter nu idéfasen for den supplerende miljøvurdering af Vesterhav Syd og Nord Havmølleparker med en høring over ideoplægget for miljøvurderingen.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende idéer og forslag til indholdet af den supplerende miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall skal udarbejde. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 16. august 2019. 

Figur: Kort over Vesterhav Nord.

Figur: Kort over Vesterhav Syd.

Supplerende miljøvurdering skal udarbejdes

Der skal udarbejdes en supplerende miljøvurdering af de to havvindmølleparker Vester Hav Nord og Vesterhav Syd, som Vattenfall skal opstille ud for den jyske vestkyst. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvens­rapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

I 2015 blev der foretaget en miljøvurdering af begge havmølleparker i forbindelse med det statslige udbud af kystnære havmølleparker på 350 MW. Som følge af en afgørelse fra Energiklagenævnet i december 2018, skal der udføres en ny miljøvurdering af projekterne. Vattenfall undersøger i øjeblikket mulighederne for vindmølleplaceringerne og har den 1. juli offentliggjort, at man arbejder på at flytte møllerne så langt væk fra kysten inden for de udpegede områder, som det er teknologisk og geografisk muligt for dermed at imødekomme lokale ønsker om at reducere parkernes visuelle påvirkning. Det endelige opstillingsmønster vil fremgå af den miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall nu skal udarbejde.

Ideer og forslag sendes til Energistyrelsen

Idéer og forslag til indholdet i miljøvurderingerne skal sendes til Energistyrelsen på ens@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V senest den 16. august 2019.

Høringssvar til ideoplægget for miljøvurderingen af Vesterhav Nord skal være mærket med ”Høringssvar til Vesterhav Nord” og med journalnummeret: 2019-89439.

Høringssvar til ideoplægget for miljøvurderingen af Vesterhav Syd skal være mærket med ”Høringssvar til Vesterhav Syd” og med journalnummeret: 2019-89438.

Se materialet til idefasen for den supplerende miljøvurdering af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord havmølleparker.

Energistyrelsen har givet Vattenfall tidsfristforlængelse

Energistyrelsen har den 28. juni 2019 meddelt Vattenfall tidsfristforlængelse for henholdsvis igangsætning af anlægsarbejde og nettilslutning af de kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Tidsfristforlængelsen betyder, at Vattenfall skal have påbegyndt anlægsarbejderne for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd Havvindmølleparker senest den 31. december 2022 i stedet for 31. december 2019, og at 95% af havvindmølleparkerne skal være tilsluttet elnettet den 31. december 2023 i stedet for den 31. december 2020.

Fakta om projektet

Projekterne skal opstille samlet 350 MW kystnære havvindmøller med 170 MW i Vesterhav Syd og 180 MW i Vesterhav Nord. Vattenfall undersøger i øjeblikket mulighederne for vindmølleplaceringerne og har den 1. juli offentliggjort, at man arbejder på at flytte møllerne så langt væk fra kysten inden for de udpegede områder som muligt, Vattenfall har således endnu ikke lagt sig fast på det endelige opstillingsmønster eller den endelige placering, men dette vil fremgå af den endelige miljøkonsekvensrapport, som skal fremsendes til Energistyrelsen. De enkelte møller vil have en højde på i alt 193 m.

Der kan findes mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

Kontakt: 

Energistyrelsen v/ Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 33 92 66 90 eller Tobias Grindsted (tsgr@ens.dk) til. nr. 33 92 66 40.

Energistyrelsen igangsætter nu idéfasen for den supplerende miljøvurdering af Vesterhav Syd og Nord Havmølleparker med en høring over ideoplægget for miljøvurderingen.

Læs mere »

Nord Stream 2 AG trækker ansøgning tilbage for rute på dansk søterritorium

Pressemeddelelser   •   Jun 28, 2019 19:06 CEST

Nord Stream 2 AG har meddelt, at de trækker den første ansøgning fra 2017 tilbage, hvor selskabet ansøgte om tilladelse til at etablere Nord Stream 2 gasrørledningerne på dansk søterritorium og på kontinentalsoklen sydøst for Bornholm.

Nord Stream 2 AG selskabet har på et møde i dag i Energistyrelsen meddelt, at de trækker den første ansøgning fra 3. april 2017 tilbage, hvor selskabet ansøgte om tilladelse til anlæg af transitrørledninger på søterritoriet og på kontinentalsoklen sydøst for Bornholm.

Energistyrelsen tager beslutningen til efterretning. Styrelsen fortsætter med at behandle Nord Stream 2 AG’s ansøgning fra 10. august 2018 om en ruteføring på kontinentalsoklen nordvest for Bornholm og den seneste ansøgning fra 15. april 2019, der indeholder yderligere to forslag til ruteføring på kontinentalsoklen sydøst for Bornholm.

Se status for Energistyrelsens behandling af Nord Stream 2 AG’s ansøgning af 15. april 2019.

Kontakt :

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Nord Stream 2 AG har meddelt, at de trækker den første ansøgning fra 2017 tilbage, hvor selskabet ansøgte om tilladelse til at etablere Nord Stream 2 gasrørledningerne på dansk søterritorium og på kontinentalsoklen sydøst for Bornholm.

Læs mere »

Det går hurtigere når vi uploader data

Pressemeddelelser   •   Jun 27, 2019 09:21 CEST

Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer, der giver mulighed for at uploade data med mindst 100 Mbit/s, er i løbet af 2018 steget med 33,6 pct., mens antallet af abonnementer med mindst 300 Mbit/s i upload er steget 80,6 pct. Det viser Energistyrelsens ’Telestatistik – andet halvår 2018’, der er baseret på tal indsamlet i samarbejde med teleselskaberne.

182 mio. kr. til fremtidens grønne energiteknologier

Pressemeddelelser   •   Jun 27, 2019 07:00 CEST

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 31 nye energiteknologiske projekter med 182 mio. kr.

Fald i PSO-tariffen for 3. kvartal 2019

Pressemeddelelser   •   Jun 14, 2019 14:56 CEST

PSO-tariffen for 3. kvartal 2019 er fastsat til 0,0 øre per kWh. Det er lavere end PSO-tariffen for 2. kvartal, og er desuden væsentlig under tariffen for 3. kvartal 2018.

Kommuner går sammen om nationalt klimaværktøj

Nyheder   •   Maj 28, 2019 09:50 CEST

Hvordan måler vi kommunal CO2-udledning? Og hvordan sammenligner vi kommunernes CO2-opgørelser? Værktøjet Energi- og CO2-regnskabet kan netop dét – og nu relanceres værktøjet i et samarbejde mellem Energistyrelsen, KL, Realdania, Region Hovedstaden og 29 kommuner fra hele landet.

Billeder & Videoer 4 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfpqh@piengys.lrdkwr
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • mofgc@zkenhns.hedkdb
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Carsten Niebuhrs Gade 43
 • 1577 København V
 • Danmark