Gå til indhold

Seneste nyheder

Vietnam kan nå klimaneutralitet i 2050 mod en meromkostning på 10 procent

Vietnam kan nå klimaneutralitet i 2050 mod en meromkostning på 10 procent

Mod en meromkostning på 10 procent sammenlignet med et baseline scenarie kan Vietnam opnå klimaneutralitet i 2050. Vejen til målsætningen er brolagt med vedvarende energi, energieffektivisering og grøn elektrificering. Det konkluderer Energistyrelsen i den netop offentliggjorte Vietnam Energy Outlook Report 2021, som er udarbejdet i tæt samarbejde med Vietnams ministerium for Handel og Industri (M

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark