Stigning i PSO-tariffen for 4. kvartal 2019

Pressemeddelelser   •   Sep 13, 2019 10:44 CEST

PSO-tariffen for 4. kvartal 2019 er fastsat til 7,6 øre per kWh. Det er højere end PSO-tariffen for 3. kvartal 2019, men det er væsentlig under tariffen for 4. kvartal 2018.

Teleinvesteringer for 7 mia. kr. i 2018

Pressemeddelelser   •   Sep 05, 2019 09:00 CEST

I 2018 investerede telebranchen for lidt over 7 mia. kr., hvilket er et lille fald i forhold til året før. Samtidig omsatte branchen for 38,3 mia. kr., hvilket er lidt mere end det foregående år. Det viser Energistyrelsens opgørelse af ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen - 2018’.

Invitation til markedsdialog om Thor Havvindmøllepark

Nyheder   •   Sep 05, 2019 08:00 CEST

Energistyrelsen og Energinet afholder 25. november 2019 markedsdialog for potentielle bydere og investorer om udbuddet af den kommende Thor Havmøllepark. Samtidig offentliggøres nu information om resultatet af den tekniske dialog om forundersøgelserne, som blev afholdt i maj 2019.

Nye regler for energimærkning af bygninger skal gøre ordningen mere robust

Nyheder   •   Sep 01, 2019 13:33 CEST

To nye bekendtgørelser om energimærkning af bygninger, der træder i kraft 1. september 2019, giver bedre forudsætninger for at udarbejde retvisende energimærker og udnytte det kommende digitale kontrolparadigme. Energistyrelsen inviterer til et Webinar om ændringerne.

Energistyrelsen præsenterer ny basisfremskrivning

Pressemeddelelser   •   Aug 30, 2019 14:31 CEST

Energistyrelsens Basisfremskrivning 2019 viser, at andelen af vedvarende energi i elforbruget ventes at overstige 100 pct. i 2028 og nå 109 pct. i 2030.

Ny pris skal fremme 5G i Danmark

Pressemeddelelser   •   Aug 30, 2019 12:30 CEST

Hvem har skabt det mest innovative projekt bygget på 5G-teknologi? Energistyrelsen og IDA Connect sætter fokus på anvendelsen af 5G-teknologi og stifter 5G-Prisen. Du har nu mulighed for at nominere dit projekt.

Tilsynet med beredskab i el- og gassektoren overgår til Energistyrelsen

Pressemeddelelser   •   Aug 30, 2019 11:04 CEST

1. september 2019 overtager Energistyrelsen tilsynet med beredskab i el- og naturgassektoren fra Energinet. Det sker for at styrke sammenhængen mellem reguleringen og tilsynsopgaven i Energistyrelsen og skabe en mere entydig rolle for Energinet som koordinerende i el- og gassektoren.

Energistyrelsen overtager pr. 1. september 2019 syv medarbejdere fra Energinets beredskabsenhed. Beredskabsenheden sagsbehandler beredskabsplaner, øvelses- og hændelsesrapporter og konklusioner på risiko- og sårbarhedsanalyser for ca. 70 selskaber i el- og naturgassektoren. Enheden er ligeledes tilsynsmyndighed for selskaberne. Formålet er at sikre en velfungerende krisestyring af kritisk infrastruktur, som er i stand til at håndtere alle typer af kriser og opretholde eller hurtigst muligt genoprette forsyningen. 


Den væsentligste ændring er nye kontaktoplysninger

Tilsynsopgaven videreføres i uændret form, og overflytningen betyder alene, at kontaktoplysningerne til medarbejderne ændrer sig. Berørte selskaber er blevet kontaktet direkte i forbindelse med overflytningen.

Fra 1. september 2019 kan beredskabsenheden kontaktes via beredskab@ens.dk. Har man spørgsmål til overflytningen, bedes man henvende sig til denne postkasse.

I forbindelse med overflytningen har klima-, energi- og forsyningsministeren underskrevet fire nye bekendtgørelser. Det drejer sig om:

 • Beredskabsbekendtgørelserne om beredskab i el- og naturgassektoren
 • Bekendtgørelsen om it-beredskab i el- og naturgassektorerne
 • Bekendtgørelsen om gebyrfinansiering


Af hensyn til brugerne af bekendtgørelserne har Energistyrelsen valgt at genudstede bekendtgørelserne i stedet for at lave ændringsbekendtgørelser, og derfor ophæves de eksisterende bekendtgørelser.

Læs mere om tilsynet med beredskab i el- og gassektoren på Energistyrelsens hjemmeside.


Fakta

 • Beslutningen om overflytningen er sket i forbindelse med ændringen af lov om elforsyning og lov om gasforsyning m. fl i maj 2019
 • Om enheden: Enheden fastlægger niveauet for beredskabsarbejdet på baggrund af dialog med myndigheder og sektoren og dette skal afspejle, at el- og gassektoren er kritisk infrastruktur, og bør leve op til nationale og internationale standarder.
 • I alt bliver syv medarbejdere overført til Energistyrelsen pr. 1. september
 • Energinet vil fortsat håndtere den del af opgaverne, der relaterer sig til koordinering af beredskabsarbejdet i henholdsvis elsektoren og gassektoren, både før, under og efter en krise.


Oversigt over ændringer i beredskabsbekendtgørelserne

 • Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren nr. 1024 af 21. august 2007 erstattes af bekendtgørelse om beredskab for elsektoren nr. 819 af 14. august 2019.
 • Bekendtgørelse om beredskab for naturgassektoren nr. 1025 af 21. august 2007 erstattes af bekendtgørelse om beredskab for naturgassektoren nr. 821 af 14. august 2019
 • Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 425 af 1. maj 2018 erstattes af bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne nr. 820 af 14. august 2019.
 • En ændring af visse frister for udarbejdelse af beredskabsmateriale efter ønske fra el- og naturgasvirksomhederne, der sikrer bedre tid til virksomhedernes arbejde. Almene- og IT-beredskabsplaner samt konklusionerne fra risiko- og sårbarhedsvurderingerne skal således fremover være modtaget i Energistyrelsen senest den 1. oktober.
 • En tilpasning af reglerne, der har til formål at sikre overførelsen af og kontinuitet i tilsynsopgaven, samt informationsudveksling mellem Energinet og Energistyrelsen (som følge af den planlagte overflytning).
 • ”Energinet.dk” rettet til ”Energinet”, som følge af energi-, forsynings og klimaministerens beslutning herom i december 2017.

Kontakt

Fra 1. september 2019 kan beredskabsenheden kontaktes via beredskab@ens.dk. Har man spørgsmål til overflytningen, bedes man henvende sig til denne postkasse.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

1. september 2019 overtager Energistyrelsen tilsynet med beredskab i el- og naturgassektoren fra Energinet. Det sker for at styrke sammenhængen mellem reguleringen og tilsynsopgaven i Energistyrelsen og skabe en mere entydig rolle for Energinet som koordinerende i el- og gassektoren.

Læs mere »

Energistyrelsen offentliggør energistatistik for første halvår 2019

Pressemeddelelser   •   Aug 30, 2019 09:00 CEST

Det faktiske energiforbrug faldt i første halvår af 2019 med 3,6 pct. i forhold til samme periode året før. Udviklingen dækker over et stort fald i forbruget af kul og naturgas, mens forbruget af olie er steget og forbruget af vedvarende energi er næsten uændret.

Energistyrelsen udbyder 128 mio. kr. til fremtidens energilagring

Pressemeddelelser   •   Aug 28, 2019 05:05 CEST

I 2019 er der afsat en pulje på 128 mio. kr. til projekter, der udvikler og demonstrerer nye energilagringsteknologier i større skala. Puljen er teknologineutral, og der er ansøgningsfrist d. 22. oktober 2019.

En af de store udfordringer for fremtidens energisystem er at få indpasset og udnyttet den stigende mængde fluktuerende energi fra ikke mindst vind- og solenergi. Derfor udbyder Energistyrelsen nu en ny pulje, som kan bidrage til den grønne omstilling idet nye lagringsteknologier kan øge fleksibiliteten mellem energiproduktion og -forbrug.

De ansøgte projekter skal indeholde nye innovative teknologier eller nye kombinationer af kendte teknologier og de forventes at være markante og af betydelig størrelse. Der er ansøgningsfrist d. 22. oktober 2019 kl. 15.00, og Energistyrelsen forventer at offentliggøre tilsagn om tilskud medio december 2019.

Har du spørgsmål til Energilagringspuljen og ansøgningsprocessen, kan du kontakte specialkonsulent Jan Engelbreckt Bünger på jbu@ens.dk og tlf. 33 92 75 89 eller sekretariatschef Mogens Uhd Nielsen, mun@ens.dk og tlf. 33 92 75 32.

Læs mere om energilagringspuljen på Energistyrelsens hjemmeside

Fakta

 • Energilagringspuljen er afsat i forbindelse med finansloven for 2019 ved aktstykke 121 af 25. april 2019
 • Puljen er teknologineutral, hvilket vil sige at alle relevante teknologier på området kan komme i betragtning
 • De støttede projekter skal udvikle prækommercielle teknologiløsninger frem mod markedsmodenhed for at opnå støtte
 • Efter Energistyrelsens vurdering af de indkomne ansøgninger vil de højest prioriterede projekter opnå tilskud

Kontakt

Specialkonsulent Jan Engelbreckt Bünger, jbu@ens.dk, 33 92 75 89

Sekretariatschef Mogens Uhd Nielsen, mun@ens.dk, 33 92 75 32

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

I 2019 er der afsat en pulje på 128 mio. kr. til projekter, der udvikler og demonstrerer nye energilagringsteknologier i større skala. Puljen er teknologineutral, og der er ansøgningsfrist d. 22. oktober 2019.

Læs mere »

Lille nedskrivning af olie og gasproduktion i ny prognose

Pressemeddelelser   •   Aug 27, 2019 12:30 CEST

Energistyrelsen offentliggør nye prognoser, hvor produktionen af olie og gas er nedskrevet med henholdsvis 3 pct. og 1 pct. i forhold til sidste års prognose. Danmark ventes fortsat at være nettoimportør af olie, mens vi vil være nettoeksportører af gas til 2035 bortset fra i årene 2020 – 2021.

Billeder & Videoer 4 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tftqh@aaenids.kbdkcd
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • momlc@bventls.nbdkym
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Carsten Niebuhrs Gade 43
 • 1577 København V
 • Danmark