Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Vedvarende energi

Politik

PWC-rapport: Forundersøgelse afmodenhedsog sikkerhedsniveauet inden for cyber- og informationssikkerhed blandt danske el- og naturgasselskaber

Koordinater over reserverede områder

Dokumenter   •   2016-12-22 10:41 CET

Kort kystnære møller

Kort kystnære møller

Dokumenter   •   2016-12-22 10:41 CET

Oversigt over fordeling af projekter i kommunerne
Faktaark om evalueringen af energiforskningsprogrammerne
Evaluering af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi
Evaluering af Green Labs DK programmet

Evaluering af Green Labs DK programmet

Dokumenter   •   2015-10-12 10:12 CEST

ENERGI- MÆRKET - i butikken, reklame og på web
Indkaldelse af ansøgninger

Indkaldelse af ansøgninger

Dokumenter   •   2015-10-19 23:17 CEST

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning

Dokumenter   •   2015-10-19 23:17 CEST

Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til elbusser
Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Dokumenter   •   2015-10-19 23:17 CEST

PRISOVERVÆLTNING AF ENERGIUDGIFTER I PRODUKTIONSERHVERV
Konference om udfordringerne og mulighederne for det fremtidige nordiske elmarked
DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION 2014

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION 2014

Dokumenter   •   2015-12-18 23:29 CET

Program for konference om fremtidens telepolitik
Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer, Damvad

Damvad rapport: Interviewundersøgelse af 23 danske virksomheders erfaringer med tiltrækning af privat kapital til videreudvikling og kommercialisering af ny energiteknologi . Udført for Innovationsfonden og EUDP.

Faktaark om Energi- og CO2-regnskabet

Faktaark om Energi- og CO2-regnskabet

Dokumenter   •   2016-10-26 09:23 CEST

Energi- og CO2-regnskabet er et nyt værktøj, der skal gøre det nemmere for kommunerne at opsætte energi- og klimaregnskaber, og det vil i høj grad kunne støtte kommunerne i at udarbejde kommunale energiregnskaber i forbindelse med strategisk energiplanlægning.

Biogasproduktions konsekvenser for drishusgasudledning i landbruget

Formålet med denne rapport er, at beregne og dokumentere en såkaldt MCF faktor (metan konversions faktor), som skal anvendes for at kunne inddrage effekterne af reduktion i metanemissionen som følge af afgasning af gylle i biogasanlæg, i de årlige danske opgørelser af drivhusgasser.

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2015