Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Vedvarende energi

Politik

Oversigt over fordeling af projekter i kommunerne
Faktaark om evalueringen af energiforskningsprogrammerne
Evaluering af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi
Evaluering af Green Labs DK programmet

Evaluering af Green Labs DK programmet

Dokumenter   •   2015-10-12 10:12 CEST

ENERGI- MÆRKET - i butikken, reklame og på web
Indkaldelse af ansøgninger

Indkaldelse af ansøgninger

Dokumenter   •   2015-10-19 23:17 CEST

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning

Dokumenter   •   2015-10-19 23:17 CEST

Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til elbusser
Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Dokumenter   •   2015-10-19 23:17 CEST

PRISOVERVÆLTNING AF ENERGIUDGIFTER I PRODUKTIONSERHVERV
Konference om udfordringerne og mulighederne for det fremtidige nordiske elmarked
DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION 2014

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION 2014

Dokumenter   •   2015-12-18 23:29 CET

Program for konference om fremtidens telepolitik
Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer, Damvad

Damvad rapport: Interviewundersøgelse af 23 danske virksomheders erfaringer med tiltrækning af privat kapital til videreudvikling og kommercialisering af ny energiteknologi . Udført for Innovationsfonden og EUDP.

Faktaark om Energi- og CO2-regnskabet

Faktaark om Energi- og CO2-regnskabet

Dokumenter   •   2016-10-26 09:23 CEST

Energi- og CO2-regnskabet er et nyt værktøj, der skal gøre det nemmere for kommunerne at opsætte energi- og klimaregnskaber, og det vil i høj grad kunne støtte kommunerne i at udarbejde kommunale energiregnskaber i forbindelse med strategisk energiplanlægning.

Biogasproduktions konsekvenser for drishusgasudledning i landbruget

Formålet med denne rapport er, at beregne og dokumentere en såkaldt MCF faktor (metan konversions faktor), som skal anvendes for at kunne inddrage effekterne af reduktion i metanemissionen som følge af afgasning af gylle i biogasanlæg, i de årlige danske opgørelser af drivhusgasser.

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2015
Oversigt over støttede projekter i EUDP 2016 inkl. særpulje energieffektiv transport
Notat: Elprisstatistik første halvår 2016

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervskunder på baggrund af en forbedret metode, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber. Læs mere om statistikkens resultater og sammenligning med tidligere perioder i notatet her på siden.

Oversigt over den foreløbige energistatistik 2015