Få vores nyheder på mail

10 mio. kr. til miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas

Nyhed   •   Jul 17, 2017 11:10 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder i 2017 en særpulje på 10 mio. kr., som er øremærket til projekter vedrørende forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas.

Puljens formål er at fremme initiativer og projekter til miljø- og energivenlig produktion af olie og gas ved at få nye teknologier og metoder indført i praksis i produktionen med henblik på at reducere det miljømæssige aftryk for industrien.

Støtte kan ydes til offentlige eller private erhvervsvirksomheder eller videninstitutioner. Puljen vil blive administreret efter EUDP’s regelsæt, og ansøgninger vil blive vurderet på grundlag af puljens særlige formål og EUDP’s generelle kriterier.

Ansøgningsfristen er fredag den 6. oktober 2017 kl. 15.00.

Læs mere om, hvordan man søger puljen i indkaldelsen (link til worddokument)

Fakta

  • Puljen udbydes som følge af den politiske aftale af 22. marts 2017 om udvikling af Nordsøen.
  • Der er i alt afsat en pulje på 100,0 mio. kr. i perioden 2017-2025
  • Puljen skal medvirke til fremme af overførsel af teknologier fra forskningsinstitutioner til kommerciel anvendelse
  • Puljen bliver administreret af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som har til formål generelt at støtte udvikling og demonstration af ny energiteknologi og forskning, der understøtter forberedelsen af udvikling og demonstration.

Kontakt

Sekretariatschef for EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 3392 7532, mun@ens.dk