Gå til indhold
191 mio. kr. til fremtidens energiteknologi

Nyhed -

191 mio. kr. til fremtidens energiteknologi

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har uddelt 191 mio. kr. til nye energiteknologiske løsninger. I alt bliver 25 projekter sat i søen som resultat af støtten.

Nye installationskoncepter til store havvindmøller og digitale tvillinger af vindmøllevinger. Det er nogle af de projekter, som EUDP yder støtte til i første ansøgningsrunde i 2018. Fælles for de støttede projekter er, at de bidrager til at gøre vores energiforsyning og -anvendelse billigere, mere effektiv og mere klimavenlig.

Projekterne kickstartes i løbet af de kommende måneder. Hovedparten forventes afsluttet i løbet af tre til fire år. Se overblik over de støttede projekter og læs mere om EUDP på EUDP’s hjemmeside.

Jeg er meget tilfreds med, at EUDP også i år kan støtte en række innovative virksomheder, som kan fastholde Danmarks position som et energiteknologisk pionerland. Det er værd at fremhæve, at der er givet tilsagn om støtte på 120 mio. kr. til projekter inden for vindenergi. Projekterne bidrager selv med investeringer på 140 mio. kr. Det vidner om en stærk forankring fra vindenergibranchen i projekterne. Det er vigtigt med en tydelig industriel involvering i projekterne, og vi håber at se endnu flere ansøgninger om støtte til industrielt forankrede projekter i efterårets anden uddelingsrunde” siger formand for EUDP’s-bestyrelse, Thea Larsen.

Digital tvilling af fysiske vindmøllevinger skal holde vindmøllerne i gang

Danmark står midt i et større skifte i måden produkter fremstilles og anvendes på. Stort set enhver genstand forventes fremover at blive forsynet med et nyt lag af information – en såkaldt ’digital tvilling’ – der består af informationer om alle aspekter af genstandens design, produktion og anvendelse.

DTU Vindenergi har sammen med fabrikanter og underleverandører fra vindenergisektoren modtaget 44 mio. kr. i støtte til at udvikle og demonstrere teknikker til fremstilling af digitale tvillinger af fysiske vindmøllevinger. De digitale tvillinger skal anvendes til at følge tilstanden af de fysiske vinger over tid og til at forudsige begyndende problemer og fejludviklinger på vingerne. Vingers pålidelighed forbedres både i design og under løbende drift. Målet er at kunne foretage forebyggende vedligehold på baggrund af den viden, den digitale tvilling skaber. I sidste ende vil det resultere i længere levetid for vindmøllevinger og en reduktion af vindmøllernes nedetid. De digitale tvillinger forventes at medføre en reduceret fejlrate på mindst 10 procent.

”Driveren i vindenergimarkedet har været og er stadig reduktion af prisen på energi. Det har ført til udvikling af stadig større møller – og til øget fokus på teknikker, der bl.a. kan bidrage til reduktion af drift- og vedligeholdelsesomkostninger. Digitalisering af vindmøllevinger skaber nye muligheder for effektivisering og forbedring gennem hele vingens livscyklus. Derfor er vi i projektgruppen utrolig glade for EUDP-bevillingen til RELIABLADE-projektet. Digitale tvillinger vil give væsentlig bedre muligheder for at monitorere og styre smarte vindmøllevinger under både fremstilling og drift”, siger projektlederen Kim Branner fra DTU Vindenergi.

Udvikling af nyt installeringskoncept til store havvindmøller – en mulig game changer?

Maersk Supply Service A/S har modtaget 47 mio. kr. i støtte til færdigudvikling og test af en ny type kran ved navn Vertical Installer. Vertical Installer kan installere tårnelementer, nacelle, nav og vinger fra ikke-specialiserede flydende fartøjer, hvilket vil reducere omkostningerne væsentligt. I projektet testes og demonstreres en prototype af Vertical Installer under virkelige forhold. Projektet gennemføres i samarbejde med Vestas Wind Systems og MHI Vestas, som stiller faciliteter og ekspertise til rådighed til test og udvikling af kranen. Projektets overordnede mål er at reducere omkostningerne til installation af havvindmøller med hele 50 pct.

”Med de stadig større havvindmøller nærmer udviklingen sig den fysiske og praktiske grænse for, hvad man i dag kan installere og vedligeholde med de nuværende teknologier. I nær fremtid forventer man offshore møllestørrelser helt op til 15 MW. Efterspørgslen efter vindmølleparker på stadigt større havdybder betyder, at de eksisterende jack-up fartøjer snart ikke længere vil kunne følge med udviklingen. For de høje vindmøller er installationskapacitet en begrænsende faktor, og ”Lead time” for de største kraner er høj. Med dette tilskud fra EUDP kan vi holde momentum i udviklingen og kommercialiseringen af vores nye installeringskoncept,” udtaler Chief Strategy Officer Jonas Munch Agerskov.

Teknologisk fremskridt og effektiviseringer i vindmøllebranchen samt hård konkurrence har de senere år gjort vindmøller billigere. Dette prispres kalder på nye løsninger. Lykkes projektet med at demonstrere muligheden for at halvere installationsomkostningerne til havvindmøller, så har teknologien potentiale til at skabe radikale ændringer på markedet for installation of havvind– en mulig game changer inden for en overskuelig fremtid. Maersk Supply Service forventer at installere den første offshore vindmølle i 2021.

Der er stadig mulighed for at søge EUDP-støtte i 2018

EUDP har i 2018 to ansøgningsrunder. Den anden ansøgningsrunde har deadline den 7. september 2018 og der udbydes ca. 196 mio. kr. EUDP udsender indkaldelse og ansøgningsmateriale i starten af juli 2018.

Kontakt

Bestyrelsesformand i EUDP, Thea Larsen, +45 2014 8929
Sekretariatschef i EUDP, Mogens Uhd Nielsen,+45 33 92 75 32, mun@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark