Gå til indhold
400 mio. kr. til innovative energiteknologi-projekter i 2018

Nyhed -

400 mio. kr. til innovative energiteknologi-projekter i 2018

Det er tid til at gribe pennen, hvis du barsler med et energiteknologisk projekt. Årets første ansøgningsfrist for EUDP-midlerne er fredag d. 2. marts 2018 kl. 15.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder til ansøgninger for årets første ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er fredag d. 2. marts 2018 kl. 15.00. EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi.

Pengeposen er vokset i 2018

Som led i regeringens mål for grøn omstilling er EUDP’s bevilling til perspektivrige, innovative projekter øget med ca. 80 mio. kr. til ca. 400 mio. kr. i 2018. Frem mod 2020 forventes bevillingen at stige yderligere til op mod 560 mio. kr.

I årets første runde udbydes op til 230 mio. kr. til udvikling og demonstration af ny energiteknologi. Midlerne udbydes bredt til alle teknologier, der er relevante for den grønne omstilling.

Herudover udbydes to særpuljer:

  • 8 mio. kr. til projekter om energieffektiv transport
  • 9,8 mio. kr. til projekter om miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas.

Årets anden og sidste ansøgningsrunde foregår i efteråret.

Sådan kommer du godt i gang med ansøgningen

En ansøgning består af en række bilag, som skal indsendes via ansøgningsportalen. Se indkaldelse og ansøgningsmateriale og link til portalen her.

Men hvad der skal til for at lave en god ansøgning? Her er et par gode råd til, hvad du skal huske, når du søger støtte.

  • Sæt dig grundigt ind i indkaldelsesmaterialet (ansøgningsskema, budget, tidsplan m.m. og de konkrete kriterier, som din ansøgning bliver bedømt efter).
  • Sæt det rette hold af projektdeltagere. Sørg for, at de relevante faglige kompetencer fra flere led i udviklingskæden er repræsenteret, og at det fornødne engagement er til stede – fra alle involverede projektdeltagere.
  • Sørg for at beskrive ”state of the art” indenfor det område, din ansøgning dækker. Programmerne støtter ikke ideer, der er støttet eller realiseret tidligere. Det nyskabende element og videreførelsen af det eksisterende er derfor vigtigt at få tydeliggjort. Fokusér på, hvad der kommer ud af projektet – hvad man står med i hånden, når det er færdigt.
  • Opret dig på det relevante programs tilmeldingssystem i god tid og undgå tekniske problemer i 11. time. Det er ærgerligt at aflevere den perfekte ansøgning for sent, fordi man ikke kan betjene tilmeldingssystemet.
  • EUDP afholder informationsmøder d. 30. og 31. januar 2018, hvor det er muligt at stille spørgsmål og blive klogere på, hvad en god ansøgning indeholder.

Fakta om EUDP

  • Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.
  • Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.
  • Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner for hver støttekrone og en øget eksport på 2 kroner i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.

Læs mere om EUDP på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Sekretariatschef for EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 33 92 75 32, mun@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder