Få vores nyheder på mail

Analyse ser på mulighederne for at fremme avancerede biobrændstoffer gennem private investeringer

Nyhed   •   Maj 19, 2016 00:18 CEST

Avancerede biobrændstoffer kan ikke umiddelbart konkurrere med hverken 1. generations-biobrændstoffer eller fossile brændstoffer. Et tværministerielt analysearbejde viser, at hvis avancerede biobrændstoffer skal på markedet, er der behov for tiltag, der kan udjævne konkurrencen i forhold til andre brændstoffer.

Avancerede biobrændstoffer er grundlæggende dyrere at fremstille end øvrige biobrændstoffer, og reglerne om at 2. generations-biobrændstoffer tæller dobbelt i forhold til EU-landenes opfyldelse af målet om 10 pct. VE til transport i 2020 er ikke i sig selv nok til at udligne de højere omkostninger. Avancerede biobrændstoffer kan derfor ikke umiddelbart konkurrere med hverken 1.g. biobrændstoffer eller fossile brændstoffer.

Det konkluderer et analysearbejde af en tværministeriel gruppe, der siden årsskiftet har afdækket mulighederne for at fremme avancerede biobrændstoffer alene baseret på private investeringer og eventuelle EU-tilskud.

Arbejdsgruppen, der har haft deltagelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Transport- og Bygningsministeriet, vurderer, at det ikke vil være muligt at finansiere denne type anlæg alene på basis af private investorer med de nuværende rammevilkår.

Hvis avancerede biobrændstoffer skal på markedet, vil der derfor være behov for tiltag, der kan udjævne konkurrencen i forhold til andre brændstoffer. Dette kan f.eks. være et iblandingskrav, der er målrettet avancerede biobrændstoffer.

Derudover afdækker analysen forhold vedrørende efterspørgsel, regulering og produktion af biobrændstoffer både nationalt og internationalt..

Der eksisterer i dag kun ganske få mindre anlæg, der kan producere avanceret bioethanol. Hvis EU’s krav om anvendelse af avancerede biobrændstoffer skal opfyldes, vil det derfor være nødvendigt at øge produktionskapaciteten betydeligt over de næste år.

Læs rapporten: "Analyse af mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af avancerede biobrændstoffer i Danmark - - alene baseret på private investeringer samt evt. EU-tilskud".

Kontakt:

Specialkonsulent Lisa Bjergbakke, Center for Klima og Energiøkonomi, tlf.: 33 92 67 94, lbj@ens.dk
Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk