Gå til indhold

Nyhed -

Ansøgerrekord til havmølleparken Kriegers Flak

Energistyrelsen har i dag modtaget otte ansøgninger fra selskaber, der ønsker at blive prækvalificeret til at deltage i udbuddet af Danmarks hidtil største havmøllepark, Kriegers Flak, på i alt 600 MW.

Der er tale om det hidtil største antal ansøgere til et udbud af en havmøllepark i den danske vindhistorie.

”Det glæder mig meget, at der er hele otte ansøgere til Krigers Flak. Det er rekordmange interesserede, og jeg forventer, at der bliver god konkurrence om at vinde projektet, hvilket forhåbentlig kan presse prisen ned. Udviklingen på havvind viser, at det bliver mere og mere omkostningseffektivt, og at behovet for støtte er gradvist faldende, så det forventer jeg vil fortsætte med Krigers Flak,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Energistyrelsen vil nu undersøge om ansøgningerne opfylder de økonomiske, finansielle og tekniske minimumskriterier i udbudsbekendtgørelsen fra 6. maj 2015. Når resultatet foreligger, vil Energistyrelsen informere ansøgere og efterfølgende offentliggøre navne på de ansøgere, som er prækvalificeret til at deltage.

”I dag er en vigtig milepæl i arbejdet med den nye store havvindmøllepark ved Krigers Flak. Nu begynder arbejdet for alvor med at finde frem til, hvem der kan levere den næste store etape i udmøntningen af energiforliget, som jeg har store forventninger til,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Udbuddet af Kriegers Flak vil tager over et år og involverer et forhandlingsforløb med tilbudsgiverne. Det sidste og bindende tilbud skal afgives 8. november 2016.

Fakta:

  • Kriegers Flak havmøllepark bliver på 600 MW og vil kunne forsyne cirka 600.000 husstande med strøm.
  • Havmølleparken forventes at være idriftsat inden udgangen af 2021.
  • Når havmølleparken er fuldt ud i drift vil den øge den andel af elproduktionen, som er baseret på vindkraft, med syv procentpoint.

Information om Kriegers Flak udbuddet (på engelsk)

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark