Gå til indhold
Basisfremskrivning 2018 – nu på engelsk

Nyhed -

Basisfremskrivning 2018 – nu på engelsk

Energistyrelsens Basisfremskrivning 2018, som blev offentliggjort den 13. april 2018, kan nu fås i en engelsk oversættelse.

Energistyrelsen offentliggør i dag den engelske oversættelse af Basisfremskrivning 2018, som har titlen: “Denmark’s Energy and Climate Outlook 2018 - Baseline Scenario Projection Towards 2030 With Existing Measures (Frozen Policy)”.

Basisfremskrivningen er en opdateret fremskrivning af Danmarks energiforbrug, energiproduktion og udledning af drivhusgasser frem mod 2030. I fremskrivningen indgår den forventede effekt af eksisterende tiltag og politik på offentliggørelsestidspunktet.

Basisfremskrivning 2018 blev offentliggjort den 13. april 2018 og blev blandt andet brugt i forbindelse med forberedelsen af den nye Energiaftale, der blev indgået den 29. juni 2018. Effekterne af energiaftalens elementer indarbejdes i næste års Basisfremskrivning. Basisfremskrivning 2018, og den engelske oversættelse, viser således, hvordan udviklingen forventeligt forløber før initiativerne i den nye Energiaftale indregnes.

“Denmark’s Energy and Climate Outlook 2018” tjener som eksempel overfor internationale partnere på, hvordan Energistyrelsen arbejder og skaber værdifulde løsninger, der danner grundlag for samfundets politikudvikling og planlægning på energi- og klimaområdet.

Læs “Denmark’s Energy and Climate Outlook 2018 - Baseline Scenario Projection Towards 2030 With Existing Measures (Frozen Policy)”

Kontakt:

Chefkonsulent Morten Boje Blarke, tlf: 33 92 68 54, e-mail: mbb@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark