Gå til indhold

Nyhed -

Bedre mobildækning til landdistrikter

Regeringen og teleforligskredsen er blevet enige om de områder, der skal sikres bedre mobildækning i den kommende auktion over 1800 MHz-frekvensbåndet. Hermed sikres bedre dækning for mobiltale og mobilt bredbånd i de dårligst stillede områder.

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, har fået opbakning fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti til det dækningskrav, der skal stilles i forbindelse med den kommende 1800 MHz-auktion. I alt får 2185 husstande, virksomheder og sommerhuse adgang til en mobil bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/sekund, en uploadhastighed på mindst 3 Mbit/sekund samt taledækning.

”Regeringen arbejder systematisk for at skabe bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark – det er en vigtig forudsætning for et velfungerende og homogent samfund. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at få opbakning fra teleforligskredsen til, hvordan vi med den kommende auktion over 1800 MHz-frekvensbåndet forbedrer dækningen i de dårligst stillede områder”, udtaler energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

De knap 2200 husstande, virksomheder og sommerhuse, som løftes med denne auktion, ligger i 245 mindre områder, der er spredt over hele landet. Det er forventningen, at de omkringliggende områder også kan få et løft i dækningen, når der stilles nye master op. Dækningskravet vil blive opfyldt af et eller flere mobilselskaber, som vinder en frekvenstilladelse i auktionen.

”Det er afgørende, at vi har en velfungerende digital infrastruktur, så danskerne kan bosætte sig og drive virksomhed hvor som helst i landet, og så vi kan realisere det potentiale, der ligger i øget digitalisering. Dette dækningskrav er et vigtigt skridt i den rigtige retning”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Dækningskravet skal senest være opfyldt i december 2019. Hvilke mobilselskaber, der skal løfte dækningskravet, afgøres til efteråret 2016, når auktionen er gennemført.

Fakta

Der stilles dækningskrav i 245 dækningsområder af 1x1 km, som ligger fordelt over hele landet – områderne kan ses på vedlagte dækningskort.

Dækningsområderne er udvalgt efter følgende objektive kriterier:

  • Der ligger som minimum fem husstande, virksomheder og/eller sommerhuse i hvert område.
  • ngen i området har i dag adgang til en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/sekund.

I de 245 dækningsområder skal den eller de mobilselskaber, som påtager sig dækningskravet i forbindelse med auktionen, levere følgende tjenester:

  • Mobilt bredbånd med en oplevet downloadhastighed på minimum 30 Mbit/sekund.
  • Mobilt bredbånd med en oplevet uploadhastighed på minimum 3 Mbit/sekund.
  • Mobil taledækning.

Dækningskravet omfatter i alt 2185 husstande, virksomheder og sommerhuse i de 245 områder.

Dækningskravet skal være opfyldt senest i december 2019.

Kontakt
Kontorchef Maria Schmidt Jensen, Center for Tele, tlf.: 33 92 75 38, MSCJ@ens.dk
Fuldmægtig Andreas Da Cunha-Bang, Center for Tele, tlf.: 33 92 76 03, ACB@ens.dk
Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark