Få vores nyheder på mail

Bekendtgørelse om bredbåndspuljen 2018 i høring

Nyhed   •   Maj 04, 2018 09:46 CEST

Energistyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om bredbåndspuljen i 2018 i høring. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 1. juni 2018 kl. 12.

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven. Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse for hvert år.

Med den nye bekendtgørelse foretages en række ændringer i tilskudsordningen, bl.a. med henblik på, at bredbåndspuljen målrettes mere mod tyndt befolkede områder.

Ud over indholdsmæssige ændringer er der foretaget en række redigerings­mæssige justeringer af bekendtgørelsen i forhold til de bekendtgørelser, som gælder for bredbåndspuljen i 2016 og 2017.

Høringen giver endvidere mulighed for at komme med bemærkninger til Energistyrelsens udkast til vejledning til bekendtgørelsens bestemmelser, oversigt over ansøgningsprocessen og andre praktiske oplysninger for ansøgere, tilskudsmodtagere m.fl.

Høringsdokumenterne er tilgængelig på Høringsportalen.

Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest fredag den 1. juni 2018, kl. 12, og skal sendes til adressen tele@ens.dk.


Indberetning af udrulningsplaner og ny dækning

Bredbåndsudbydere har mulighed for at bidrage til kortlægningen af tilskudsberettigede adresser med oplysninger om eksisterende eller konkret planlagt dækning indenfor de kommende tre år, som kortlægningen bør tage højde for.

Bredbåndsudbydernes frist for at afgive sådanne oplysninger er fredag den 25. maj 2018, kl. 12 på adressen analysestat@ens.dk. Indberetning skal ske via et indberetningsskema, som er udsendt til alle bredbåndsudbydere, Energistyrelsen er bekendt med. Indberetningsskemaet kan også fås ved at skrive til analysestat@ens.dk.

Hvis styrelsen ikke har hørt fra en bredbåndsudbyder inden fristen, anvendes udbyderens seneste indberetning af dækning til kortlægningen af støtteberettigede adresser.


Kontakt vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning

Fuldmægtig Christine Pallesen, 33 92 68 95, cpa@ens.dk

Chefkonsulent Henrik Kjær, 33 92 79 13, hkj@ens.dk

Chefkonsulent Rikke Rosenmejer, 33 92 75 74, rro@ens.dk


Kontakt vedrørende indberetning af udrulningsplaner og ny dækning

Specialkonsulent Hans Teglhus Møller, 33 92 75 85, htm@ens.dk

Fuldmægtig Katrine Wulff, 33 92 75 11, kwu@ens.dk