Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Benchmarking af affaldssektoren for 2018 og 2019 er nu tilgængelig

Benchmarkingen af den danske affaldssektor har baggrund i den politiske aftale fra 2007 om organisering af affaldssektoren. Formålet med benchmarkingen er at vurdere den økonomiske og miljømæssige effektivitet på affaldsområdet.

Forbrændingsegnet affald er steget med 350.000 ton på 10 år

Benchmarking af forbrændingssektoren indeholder data fra i alt 25 anlæg, herunder 19 dedikerede affaldsforbrændingsanlæg, 4 multifyrede anlæg samt 2 specialanlæg. Samlet set er mængderne af det forbrændingsegnet affald steget med ca. 350.000 ton i perioden 2010-2019, og udviklingen er primært drevet af stigende mængder importeret affald til forbrænding.

Benchmarking af deponeringssektoren indeholder data fra 38 anlæg. Resultaterne viser, at de samlede mængder affald til deponering, ekskl. jord, har været faldende i perioden 2010-2019. I samme periode har der været en stor stigning i deponering af forurenet jord, som konsekvens af store offentlige anlægsprojekter.

Læs mere om benchmarking af affaldssektoren på Energistyrelsens hjemmeside

Fakta

  • Det er 9. og 10. år, der foretages en obligatorisk benchmarking af økonomien og miljøforholdene på affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg.
  • For at indhente tidligere forsinkelser er resultaterne for både 2018 og 2019 sammenfattet i én samlet udgivelse.

Kontakt

Fuldmægtig Mathias Vallentin Wehde, (+45) 33 95 09 48, mvnw@ens.dk

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark