Få vores nyheder på mail

Beskeden sammenhæng mellem parcelhuses energistandard og beboernes sundhed

Nyhed   •   Mar 31, 2016 23:52 CEST

Der er ikke en klar og entydig sammenhæng mellem parcelhuses energimærke og beboernes sundhed. Det viser en rapport, som COWI har lavet for Energistyrelsen. Undersøgelsen er formentlig den første i Danmark.

Boligejerne i Danmark foretager hvert år energiforbedringer af deres boliger for et milliardbeløb. Dermed reducerer de deres udgifter til opvarmning af boligen men er der også andre fordele end selve energibesparelsen, fx i forhold til beboerenes sundhedstilstand?

COWI har for Energistyrelsen undersøgt sundheden hos beboere i 160.000 parcelhuse med forskelligt energimærke for at se, om der er sammenhæng mellem boligens energimærke og beboernes sundhed. Beboernes sundhed er i undersøgelsen belyst ved hjælp af sundhedsregistre med fokus på beboerenes kontakt til henholdsvis praktiserende læge og sundhedsvæsnet samt diagnoser eller medicinudskrivning i forbindelse med luftvejssygdomme.

Undersøgelsens hovedkonklusion er, at der ikke kan findes en entydig sammenhæng mellem parcelhusets energistandard og beboernes sundhed.

Blandt de valgte sundhedsindikatorer er der dog enkelte tegn på sammenfald mellem energistandard og forekomsten af sygdomme. Det gælder bl.a. for sygdomme i åndedrætsorganer, hvor der er tegn på, at der er mindre medicinudskrivning til beboere i huse med energimærke hhv. A eller B og F eller G end i huse med mellemgodt energimærke. Selv om årsagerne ikke er undersøgt, kan en mulig forklaring være, at A-mærkede huse typisk har mekanisk ventilation, mens der i F- og G-mærkede huse tilføres frisk luft gennem naturlige  utætheder.

I undersøgelsen er der korrigeret for en række forhold ved både boligerne og husets beboere. For eksempel er der taget højde for, at beboerne i energivenlige huse er relativt unge og veluddannede.

Undersøgelsen er lavet som led i BedreBolig-initiativet.

Læs rapporten ” Sammenhængen mellem boligers energistandard og forekomst af sygdomme hos beboere – analyse baseret på registerdata”, Cowi. 

Rapporten ” Sammenhængen mellem boligers energistandard og forekomst af sygdomme hos beboere – analyse baseret på registerdata”, BedreBolig konceptet