Gå til indhold
Bredbåndskortlægning 2017: Bedre kortlægning i tyndt befolkede områder

Nyhed -

Bredbåndskortlægning 2017: Bedre kortlægning i tyndt befolkede områder

I dag offentliggøres resultaterne af Energistyrelsens nye kortlægning af fastnetbredbånd for 2017. Kortlægningen viser, at 89 pct. af alle boliger og virksomheder nu har adgang til at surfe på internettet med mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, hvilket er en stigning på et procentpoint sammenlignet med 2016. Et nyt IT-program gør det nemmere for teleudbyderne at beregne dækningen for fast trådløst bredbånd.

89 pct. af alle boliger og virksomheder havde i 2017 adgang til en bredbåndshastighed på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, når de skulle på internettet. Det er et procentpoint højere end i 2016. Samtidig er adgangen til mindst 1 Gbit/s download steget med 12 procentpoint sidste år, så 60 pct. af alle boliger og virksomheder havde denne mulighed. Kortlægningen viser også, at 5 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til en såkaldt fast trådløs bredbåndsforbindelse, som oftest udbydes i områder, hvor dækningen ellers er begrænset.

Øget fokus på bredbåndskortlægning i tyndt befolkede områder

Energistyrelsen har i kortlægningen haft et øget fokus på at kortlægge fast trådløst bredbånd, som typisk udbydes i områder, hvor større teleselskaber ikke har udrullet bredbånd.

Fast trådløst bredbånd fungerer typisk ved, at en fiberforbindelse etableres til et punkt, hvor der kan etableres en sendeposition, fx på en sendemast. Bredbåndsforbindelsen sendes derefter ud til kunder ved hjælp af et luftbåren radiosignal, hvor der kan etableres en forbindelse, hvis der er frit udsyn fra sendepositionen til en kundes hus.

Der kan dog være mange ting, der gør, at der ikke er frit udsyn mellem sendepositionen og modtager. Træer er ofte en stor synder, mens det også kan være bygninger og bakker, der fjerner det frie udsyn, og dermed umuliggør etableringen af bredbåndsforbindelsen.

De meget lokale forhold, som fx placeringen af træer, er samtidig forklaringen på, at udbyderne af fast trådløst bredbånd har haft vanskeligt ved at oplyse Energistyrelsen om på hvilke adresser, der udbydes bredbånd. I praksis afklares muligheden for dækning ofte ved, at udbyderen foretager et fysisk besøg hos en potentiel kunde. Hvis en udbyder skal foretage et besøg på alle adresser i udbyderens dækningsområde, er det derfor en umulig opgave.

Ny metode til kortlægning af fast trådløst bredbånd

I 2017 har Energistyrelsen haft et stort fokus på at hjælpe udbyderne med opgaven. Løsningen har været udviklingen af et it-program baseret på Danmarks Højdemodel, som udbyderne kan vælge at anvende, når de skal oplyse Energistyrelsen om, hvilke områder de dækker. Programmet kan beregne, hvorvidt der er frit udsyn mellem sendeposition og modtageradresser. Værktøjet tager højde for, at der kan være træer, bakker eller huse, som forhindrer frit udsyn mellem sendepositionen og modtageradressen.

Formålet med programmet har også været, at en udbyder af fast trådløst bredbånd selv kan anvende programmet i virksomheden, når der skal foretages analyser af, hvor det er muligt at etablere en bredbåndsforbindelse. Det kan potentielt spare udbyderen for det ressourcekrævende fysiske besøg.

Programmet er blevet idriftsat i 2017, men vil løbende blive videreudviklet i tæt dialog med udbyderne af fast trådløst bredbånd.

Tjekditnet.dk

Hjemmesiden www.tjekditnet.dk opdateres løbende med nye data omkring bredbåndsdækningen i Danmark, bl.a. hvor der er fast trådløs bredbåndsdækning. På hjemmesiden kan du helt ned på adresseniveau finde ud af, hvilken hastighed du kan få, og hvilken teleudbyder, der kan levere bredbåndsforbindelsen.

På hjemmesiden kan du også måle din bredbåndshastighed – både på fastnet og mobil.

Fakta: Bredbåndskortlægningen 2017

  • 5 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til en såkaldt fast trådløs bredbåndsforbindelse. Forbindelserne udbydes oftest i områder, hvor dækningen ellers er begrænset.
  • 60 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til mindst 1 Gbit/s download, hvilket er en stigning på 12 procentpoint sammenlignet med 2016.
  • 89 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Det er et procentpoint højere end i 2016.
  • 91 pct. af alle boliger har adgang til mindst 100 Mbit/s download, hvilket er en stigning på to procentpoint sammenlignet med 2016.
  • Hvad angår lavere hastigheder, har 97 pct. af boliger og virksomheder adgang til mindst 10 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload.
  • 52 pct. af alle sommerhuse har adgang til mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, hvilket er 12 procentpoint højere end i 2016
  • Læs bredbåndskortlægningens hovedkonklusioner i faktaarket. Flere nøgletal og historiske tal kan findes på www.tjekditnet.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark