Gå til indhold
Billede: Ture Falbe-Hansen
Billede: Ture Falbe-Hansen

Nyhed -

Bredbåndspuljen 2020 er sendt i høring

Energistyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om bredbåndspuljen i 2020 i høring. Høringssvar skal sendes til styrelsen senest den 21. april 2020 kl. 12.

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven. Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse for hvert år.

De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til tidligere regler omfatter følgende forhold:

  • Kommunetyper: Adresser opdeles ikke længere efter kommunetype, men alene efter zonestatus. Der opnås derfor point for andelen af adresser i projektet, der er placeret i landzone, uanset kommunetype. Alle byzoneadresser vil være udelukket fra at få tilskud.

  • Tilslutningsprocent: Der gives ikke længere differentierede point afhængigt af hastigheden på den enkelte adresse i projektet, men alene for andelen af tilskudsberettigede adresser, der deltager i projektet. Opdelingen i gule og røde prikker på Energistyrelsens bredbåndskort vil således ikke længere blive anvendt.

  • Adgang til mobilt bredbånd: Hvis der på en adresse kun er begrænset adgang til mobilt bredbånd vil adressen blive tilgodeset med ekstra point.

  • Udbyders medfinansiering: Der indføres et minimumskrav om medfinansiering for udbyderen på mindst 4.000 kr. pr. ansøgende adresse i projektet.

Ud over indholdsmæssige ændringer er der foretaget redigeringsmæssige justeringer.

Høringsdokumenterne er tilgængelig på Høringsportalen.

Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest tirsdag den 21. april 2020 kl. 12. De skal sendes til adressen tele@ens.dk.

Om bredbåndspuljen

  • Bredbåndspuljen giver lokalområder med dårlig dækning, og uden udsigt til bedre dækning på markedsvilkår, mulighed for at søge om tilskud til hurtigt bredbånd.

  • I 2016-2019 er der givet tilsagn om tilskud for ca. 380 mio. kr., hvilket giver hurtigt bredbånd til knap 16.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).

  • Der er afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2020. Det forventes, at ansøgningsrunden kan igangsætte i midten af maj.

Kontakt

Fuldmægtig Christine Pallesen: 33 92 68 95

Fuldmægtig Berrit Vilstrup: 33 92 67 67

Chefkonsulent Henrik Kjær: 33 92 79 13

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder