Gå til indhold
Billede: Sparenergi
Billede: Sparenergi

Nyhed -

Bygningspuljen målrettes boliger med energimærkning E, F og G

De grønne tilskud, boligejere kan søge til energirenoveringer gennem Bygningspuljen, bliver nu målrettet boligerne med energimærkninger i den tunge ende af skalaen. Samtidig sættes tilskudsbeløbet ned, så flere kan få en håndsrækning til energirenoveringerne. Det er resultatet af en ny politisk aftale.


Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om en justering af Bygningspuljen. Justeringen vil træde i kraft, inden puljen åbner næste gang. Herudover vil de planlagte to runder i efteråret 2021 blive lagt sammen til en. Det forventes at puljen vil kunne åbne for ansøgere til september.

Med justeringen bliver puljen nu målrettet de boliger, der har energimærke E, F og G, og som derfor trænger mest til energirenovering. Dog vil alle stadig have samme mulighed for at søge tilskud til konvertering til varmepumpe. Samtidig bliver det beløb, som den enkelte boligejer kan modtage, sat ned. Det betyder, at flere vil få glæde af puljen.

Med den nye aftale bliver det også muligt at få tilskud til store varmepumper. Dermed vil almene boligforeninger uden for fjernvarmeområder få nemmere ved at kunne søge om tilskud til en varmepumpe.

Justeringen vil træde i kraft, inden puljen åbner næste gang. Der åbnes efter planen for endnu en ansøgningsrunde i september, hvorefter puljens midler for 2021 på i alt 675 mio. kr. er opbrugt. Det vil således kun være en ansøgningsrunde mere i 2021. Energistyrelsen vil herefter melde ud, hvornår Bygningspuljen åbner i 2022. Bygningspuljen indeholder 430 mio. kr. i 2022.

Læs mere om ændringerne i faktaark om justeringer af Bygningspuljen på Energistyrelsens hjemmeside


Eksempel på energibesparende tiltag Tilskud

Konvertering til luft/vand A+++ varmepumpe for 140 m2 hus

19.000 kr.

Konvertering til luft/vand A++ varmepumpe for 140 m2 hus

14.000 kr.

Udskiftning af vinduer i 140 m2 hus med 25 m2 vinduesareal til energiklasse 1

7.750 kr.

Udskiftning af vinduer i 140 m2 hus med 25 m2 vinduesareal til energiklasse 2

27.500 kr

Isolering af uudnyttet tagrum i 140 m2 hus med u-værdi før på >= 0,20

8.400 kr.

Tabel: Eksempler på tilskud til energibesparende tiltag


Kontakt

Find svar på mange generelle spørgsmål på sparenergi.dk/tilskud.

Andre spørgsmål vedr. Bygningspuljen, kontakt Sparenergi på 31 15 90 00, eller info@sparenergi.dk.

For henvendelser til klimaminister Dan Jørgensen, kontakt Klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05.


Fakta

Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og er målrettet besparelser i energiforbruget i helårsboliger. Den giver bl.a. tilskud ved skift til varmepumper, isolering af klimaskærmen og til optimering af boligers drift.

60 pct. af puljen er målrettet projekter, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler samt elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med energieffektiviseringstiltag.

Man kan søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.

Der er afsat i alt 2.525 mio. kr. til puljen med energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og finansloven 2021 i perioden 2020-2026 (løbende priser). 

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark