Gå til indhold
CO2-kvoter: EU-Kommissionen påbegynder fastlæggelse af ny carbon leakage-liste

Nyhed -

CO2-kvoter: EU-Kommissionen påbegynder fastlæggelse af ny carbon leakage-liste

Europa-Parlamentet har vedtaget en aftale om CO2-kvoteordningens såkaldte fase 4 for perioden 2021-2030. EU-Kommissionen har derfor påbegyndt arbejdet med de nye carbon leakage-bestemmelser. Vejledning og ansøgningsskemaer er nu tilgængelige.

Carbon leakage refererer til situationen, hvor virksomheder flytter deres produktion til andre lande med lavere reduktionsforpligtelser grundet forhøjede omkostninger forbundet med CO2-kvoteordningen. De sektorer og delsektorer, der risikerer at være udsat for carbon leakage, er defineret i en officiel carbon leakage-liste. Den nuværende liste gælder frem til 2020, og der skal derfor fastlægges en ny liste gældende for perioden 2021-2030.

EU-Kommissionen har 8. maj 2018 publiceret en indledende carbon leakage-liste. Listen er resultatet af en kvantitativ vurdering af alle sektorers emissions – og handelsintensitet, som udgør sektorenes carbon leakage-indikator. Listen indeholder en oversigt over sektorer med en carbon leakage-indikator på over 0,2, og som derved er kommet direkte på listen. Målet med de nye bestemmelser er at fokusere på de sektorer, som reelt er udsat for carbon leakage. Dette indebærer, at antallet af sektorer på carbon leakage-listen reduceres fra ca. 150 til ca. 50 sektorer på europæisk plan. Et antal sektorer, som ikke er kommet direkte på carbon-leakage listen, har mulighed for at søge om optagelse via to typer vurderinger – en kvalitativ vurderingog en disaggregeret kvantitativ vurdering.

Den indledende carbon leakage-liste indeholder en oversigt over, hvilke sektorer der opfylder kriterierne og derved er berettigede til at søge om en kvalitativ eller disaggrereget kvantiativ carbon leakage-vurdering.

Kvalitativ carbon leakage-vurdering

Sektorer har mulighed for at søge om en såkaldt kvalitativ carbon leakage-vurdering, hvis deres indikator ligger på grænsen til tærskelværdien på 0,2. Ifølge det reviderede kvotedirektiv er følgende sektorer berettigede til at ansøge om en kvalitativ vurdering på NACE4-niveau:

  • Sektorer med en carbon leakage-indikator mellem 0,15 og 2,0
  • Sektorer hvis emissionsintensitet er større end 1,5
  • Sektorer hvis gratistildeling er kalkuleret på baggrund af et raffinaderi-benchmark

Ansøgningsfristen for en kvalitativ vurdering er d. 8. august 2018.

Disaggreret kvantitativ carbon leakage-vurdering

Sektorer kan være berettigede til en disaggregeret kvantitativ carbon leakage-vurdering. Følgende sektorer kan søge om enten en kvalitativ vurdering eller en disaggregeret carbon leakage-vurdering:

  • Sektorer hvis carbon-leakage emissionsintensitet er større end 1,5
  • Sektorer, hvis gratistildeling er kalkuleret på baggrund af et raffinaderi-benchmark

Ansøgningsfristen for en disaggregeret kvantitativ vurdering er 8. august 2018.

Undersektorer (prodcoms), som er omfattet af den nuværende carbon leakage liste på 6-cifret eller 8-cifret niveau, har desuden en unik mulighed for at ansøge om en dissaggregreret kvantiativ vurdering på undersektor-niveau. Disse ansøgninger skal forhåndsgodkendes af en medlemsstat og være hos Kommissionen til endelig vurdering senest 30. juni 2018.

De sektorer, som ikke kommer direkte på carbon-leakage listen ved den kvantitative vurdering, og som ikke opfylder et eller flere af ovenstående krav til en kvalitativ eller dissaggregreret vurdering, har ikke mulighed for at ansøge om en vurdering af carbon leakage.

Virksomheder kan tilgå vejledning til udarbejdelse af ansøgning på EU-Kommissionens hjemmeside.

Energistyrelsen står til rådighed ved behov for yderligere vejledning.

Kontakt

Fuldmægtig Mette Nygaard Madsen, Energistyrelsens Center for Energiadministration, tlf.: 33 92 79 16, e-mail: menm@ens.dk

Chefkonsulent Mette Askholm, Energistyrelsens Center for Energiadministration, tlf.: 33 92 78 36, e-mail: mea@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark