Gå til indhold
Foto: Energistyrelsen. Biogasanlæg i Mexico.
Foto: Energistyrelsen. Biogasanlæg i Mexico.

Nyhed -

Danmark bistår Mexico med biogasstrategi

Hvilken rolle skal biogas spille i Mexico frem mod 2030?Det spørgsmål blev ivrigt diskuteret på en workshop i Mexico City med udgangspunkt i en række biogasprojekter, som Danmark og Mexico samarbejder om.

Energistyrelsen har siden 2014 arbejdet tæt sammen med de mexicanske myndigheder om klima og vedvarende energi og grøn omstilling. På biogasområdet omfatter samarbejdet følgende projekter:

  • En ”Feedstock Database”, der beskriver de 20 vigtigste biomasser til biogasproduktion i Mexico.
  • Fire såkaldte ”pre-feasibility” studier, der undersøger konkrete biogasprojekter.
  • Faktaark, der beskriver 10 biogasanlæg i Danmark og Mexico.
  • Et ”Biogas tool”, der kan beregne gasproduktion, omkostninger og fordele ved biogasproduktion.

Projekterne er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Energistyrelsen og Energiministeriet i Mexico og danske og mexicanske konsulenter og forskere. Desuden har miljøinstitutioner og private partnere i staterne Sonora og Guanajuato deltaget i pre-feasibility studierne. I workshoppen den 12. november deltog 45 repræsentanter for ministerier, universiteter og biogassektor fra 7 stater i Mexico.

Stort potentiale for biogas

Mexico har store mængder af organisk affald og restprodukter, som ikke bliver håndteret miljømæssigt forsvarligt. Organisk affald deponeres på lossepladser, og gylle fra husdyr ledes ned i åbne laguner. I begge tilfælde skaber det massive udledninger af metan.

Hvis det organiske affald i stedet afgasses i et biogasanlæg, kan metanudledningen reduceres og næringsstofferne i affaldet genanvendes samtidig med, at der produceres vedvarende energi. Spørgsmålet er, om det også økonomisk set kan lade sig gøre med de lave energipriser og øvrige vilkår, der gælder i Mexico. Foreløbig er svaret ”måske”. Det er lykkedes at finde fire ”lavthængende frugter” dvs. relativt billige projekter, der samtidig kan give pæne gevinster. Men den endelige omkostningsvurdering vil først blive færdig efter jul.

Erfaringerne fra de konkrete projekter skal bruges til at udarbejde en række anbefalinger som input til en biogasstrategi for Mexico. Deltagerne i workshoppen kom med mange gode forslag, og der var stor interesse for projekterne. Energiministeriet vil snarest muligt udgive ”Feedstock Database”. Universiteter og institutioner ville gerne have fat i Biogas Tool’et og foreslog at arrangere workshops for folk, der vil lære at bruge det. Og partnerne i Sonora og Guanajuato er ivrige efter at transformere pre-feasibility studierne til investeringsprojekter.

Biogasprojekterne i Mexico forventes færdige til januar, og samarbejdet med Mexico om bioenergi fortsætter indtil 2020.

Fakta: Energistyrelsens samarbejde med Mexico omfatter:

  • Modellering og energiscenarier
  • Bioenergi
  • National klimastrategi, NDC-plan, teknologikataloger
  • Energieffektivisering i industri og bygninger
  • Vindatlas

Kontakt:

Bodil Harder, tlf: 41905254, e-mail: bha@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark