Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Danmark eksporterer energiteknologi for over 100 milliarder kroner

Fælles pressemeddelelse: 

Eksporten af energiteknologi og -service var på 105 mia. kr. i 2021. Det er på samme niveau som året før, viser en opgørelse, der er lavet af DI Energi, Green Power Denmark, Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme.

Dansk eksport af energiteknologi- og service fastholder i 2021 sit niveau fra 2020. Mens serviceeksporten faldt markant i 2021 som følge af coronakrisen, steg vareeksporten af energiteknologi. Det skyldes blandt andet en stigning i eksporten af bioenergi- og fjernvarmeteknologi.

Den største eksportvare er stadig vindteknologi, som udgør halvdelen af al energiteknologieksport. Men eksporten er på et væsentligt lavere niveau end i 2019, hvor eksporten af vindenergiteknologi- og service var 65,4 mia. kr. I 2021 blev der eksporteret for 49,1 mia. kr. 2019 var dog et rekordår for eksporten af vindmøller og tilhørende dele.

Fraværet af et comeback i eksporten af vindenergiteknologi skyldes samtidigt manglende politiske beslutninger i de lande, som vi eksporterer til, om nye investeringer i vindenergi. Det ser vi resultatet af nu.

Det er særligt Storbritannien, Tyskland og USA, der køber dansk energiteknologi. Langt størstedelen af dansk energiteknologi eksporteres til vores nabolande og nærområder. Eksporten til Storbritannien steg med 106 pct. fra 2020 til 2021.

Eksporten af energiteknologi og -service har siden 2014 været på over 100 mia. kr. om året. Eksporten er fra 2010 til 2021 steget med 38 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,3 pct. af den samlede danske vareeksport i 2021.

Eksporttallene er et udtryk for eksporten fra produktionssteder i Danmark. Vindmøller, energibesparende produkter eller andet, der produceres i eksempelvis Kina eller USA af danske virksomheder tæller ikke med i statistikken.

Hent Eksport af energiteknologi og -service 2021 (pdf-fil)

Læs nyheden hos DI Energi

Kommentarer til analysen

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi:
Jeg glæder mig over, at dansk energiteknologi kommer ud i verden og gør en forskel. De grønne danske løsninger er helt centrale komponenter i den grønne omstilling over alt i verden. Det er derfor afgørende, at vi får en ny eksportstrategi, som skal være med til at sende de gode løsninger ud i verden og sikre os en grønnere fremtid.

Jan Hylleberg, viceadm. direktør i Green Power Denmark: 
Det er tydeligt, at dansk eksport af energiteknologi og -service fortsat har været præget af COVID-19 og global nedlukning. Men med de seneste geopolitiske forskydninger, den europæiske ambition om at kvitte russisk gas og det massive behov for global grøn omstilling, forventer vi at efterspørgslen efter vores grønne teknologier og serviceres hurtigt vil genfinde tidligere styrke og mere til.

Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen:
Fjernvarme er de senere år blevet et politisk nøgleværktøj i Storbritanniens og Tysklands omstilling fra sort til grøn varmeforsyning – ikke mindst med inspiration fra Danmark. Det er derfor meget positivt, at det nu smitter af på afsætningen af grønne danske fjernvarmeløsninger.

Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme:
Foruden klimaudfordringen, hvor dansk energiteknologi, viden og fjernvarme er en central del af løsningen, er vi også blevet ramt af en krig på europæisk grund, der kalder på uafhængighed af russisk naturgas. I Danmark er vi privilegeret af vores muligheder for at blive fri for naturgassen med vores stærke fjernvarmeinfrastruktur, og den danske fjernvarmeteknologi og viden er mere end nogensinde blevet aktuel som eksportvare over vores landegrænser. Derfor forventer jeg også, at den nuværende udvikling med øget eksport af fjernvarmeteknologi og viden, vil tage endnu mere fart de kommende år.

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark