Gå til indhold
Amboseli National Park, Kenya. Fotokilde: Unsplash.com
Amboseli National Park, Kenya. Fotokilde: Unsplash.com

Nyhed -

Danmark udvider grønne samarbejder med tre nye lande

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Danmark skal hjælpe Frankrig med havvind, Polen med fjernvarme og Kenya med at skabe en bæredygtig elproduktion og dermed at reducere CO2 udledningen i alle tre lande. Med de nye lande, har Danmark nu energisamarbejder med i alt 19 lande, som samlet set står for to tredjedele af den globale CO2 udledning.

Klimaudfordringerne kræver internationalt samarbejde. Derfor udvider Danmark sine grønne myndighedssamarbejder med tre nye lande; Kenya, Frankrig og Polen til samlet set 19 lande, der også omfatter de store udledere som USA, Indien og Kina. Ved at dele danske erfaringer på energiområdet og udveksle grøn know-how kan energipartnerskaberne bidrage til at reducere de globale CO2-udledninger, og åbne markeder for grøn dansk teknologi.

”Danmark står kun for 0,1 procent af de globale udledninger. Vores ambitiøse klimamål og grønne løsninger herhjemme skal derfor også inspirere lande verden over til en grøn omstilling. På den måde kan vi gøre en stor forskel for det globale klima. Med vores myndighedssamarbejder deler vi den viden og de erfaringer, vi har fra de sidste 40 år inden for blandt andet energieffektivisering, havvind og energiplanlægning med lande i hele verden. Ved at vise vejen i Danmark, gør vi en kæmpe forskel ude i verden”,  siger klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Stort potentiale for grønne danske energiløsninger i Frankrig, Polen og Kenya.

I Frankrig og Polen er der et stort potentiale for grønne danske energiløsninger. Frankrig har fokus på at udvide landets brug af havvind, og her kan Danmark gennem samarbejdet sparre med de franske myndigheder om, hvordan området reguleres effektivt. Polen har lagt en ny og markant grønnere linje for landets energipolitik, og her skal samarbejdet i første omgang fokusere på fjernvarme. På sigt kan samarbejdet i de to lande udbygges til at omfatte flere områder inden for grøn omstilling.

Kenya har unik mulighed for at skabe økonomisk vækst baseret på bæredygtig energi. Her kan danske erfaringer fra årtiers grøn energiomstilling hjælpe med at vælge de billigste og mest bæredygtige energikilder til produktion af el – til gavn for kenyanerne og klimaet.

Fakta

  • Danmark har myndighedssamarbejder om energi med 19 lande, som både inkluderer OECD- og udviklingslande, herunder USA, Kina, Indien og Japan, der til sammen udleder to tredjedele af verdens CO2.
  • Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.
  • Myndighedssamarbejdet med Frankrig og Polen indgår som en del af Energistyrelsens Eksportordning og finansieres af eksportpakke II-reserven
  • Myndighedssamarbejdet med Kenya udspringer af den nye Udviklingspolitiske strategi for 2021-25 og finansieres via Udenrigsministeriets strategiske sektorprogram.


Kontakt: Birgitte Torntoft, mobil: 3392 7901

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark