Gå til indhold
Foto: Borerig på Hejre-feltet - som ikke har noget med Solsort at gøre.
Foto: Borerig på Hejre-feltet - som ikke har noget med Solsort at gøre.

Nyhed -

Danoil Exploration A/S køber sig ind i Solsort tilladelserne

Energistyrelsen har godkendt, at Danoil Exploration A/S køber sig ind på Solsort tilladelserne 4/98 og 3/09 gennem erhvervelsen af Neptune Denmark ApS.

Danoil Exploration A/S er ejet af andelsselskabet OK a.m.b.a. Med overdragelsen øger OK-koncernen sine interesser i Nordsøen, og selskabet øger med opkøbet sin samlede andel i Solsort partnerskabet til ca. 13,96 pct.

I Energistyrelsens godkendelse stilles der bl.a. vilkår om, at OK garanterer over for staten og Nordsøfonden for forpligtelserne i tilladelserne.

Baggrund:

Direkte og indirekte overdragelser af tilladelser skal godkendes af Energistyrelsen i henhold til § 29 i undergrundsloven. Energistyrelsen kan i den forbindelse fastsætte vilkår.

Solsort feltet blev påvist i 2010, og feltet strækker sig over tilladelserne 4/98, 3/09 og 7/89 (Syd Arne).

Rettighedshaverne for de tre tilladelser indgik i 2015 en samarbejdsaftale om samordning af indvindingen af Solsort. Området i tilladelserne 4/98 og 3/09 er efterfølgende blevet erklæret kommercielt, hvilket den 25. juni 2015 har givet grundlag for en 30-årig forlængelse af tilladelserne. Solsort står foran en mulig udbygning.

Kontakt:

Michael Bøgh, Energistyrelsen, tlf.: 3392 7503, e-mail: mib@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark