Gå til indhold

Nyhed -

Dansk førerposition på eksport af energiteknologi skal fastholdes

Danske virksomheder, der producerer energiteknologi, eksporterede sidste år for 71,4 milliarder kroner. Det er et fald på 4 procent i forhold til året før. Men eksporten af energiteknologi udgør stadig en stor del - nemlig 11 procent - af den samlede eksport, hvilket gør at Danmark fortsat ligger nummer ét blandt EU-landene.

Opgørelsen over eksporten af energiteknologi i 2015 er lavet i et samarbejde mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, DI Energi og Dansk Energi. Den offentliggøres i forbindelse med DI Energis årsdag i Industriens Hus i København, hvor repræsentanter fra virksomheder, der producerer energiteknologiske løsninger, er samlet for at drøfte, hvordan de kan styrke eksporten.

”Det glæder mig, at Danmark til trods for en lille tilbagegang i eksporten fastholder sin klare førerposition i EU som nr. 1 for så vidt angår eksport af energiteknologi. Eksporttallene minder os om, at vi ikke må hvile på laurbærrene, og derfor vil jeg indlede en dialog med industrien og energibranchen om, hvordan vi i fællesskab kan styrke eksportmulighederne til gavn for klimaet, vækst og danske arbejdspladser”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Eksporten steg sidste år til lande som Tyskland, USA og Kina. Tyskland er langt det største marked, og sidste år sendte virksomhederne energiteknologi for 24,7 milliarder kroner til naboen mod syd.

Der har været en tilbagegang på væsentlige markeder som Sverige og Storbritannien. Nedgangen på disse markeder er med til at forklare, at den samlede eksport af energiteknologi i 2015 er faldet med ca. 4 pct. i forhold til 2014.

”Det er gået ekstraordinært godt i en årrække, og branchen står i dag for en stor del af den danske eksport. Men det kræver en særlig indsats at nå DI Energis pejlemærke om at eksportere for 100 milliarder kroner i 2020. Der er brug for en eksportstrategi, som kan sikre, at vi udnytter potentialet fuldt ud”, siger branchedirektør i DI Energi Troels Ranis.

Den danske energisektor bygger på ekspertise, som er opbygget gennem fire årtier, og har de seneste mange år været blandt de dygtigste i verden.

”Udviklingen viser, at det er afgørende for dansk eksport, at særligt landene i Europa fastholder en ambitiøs klima- og energipolitik. Men det er også en påmindelse om, at vi ikke alene kan læne os op ad fortidens succeser. En ny helstøbt eksportstrategi skal derfor både angribe eksportmarkederne og have fokus på grundlaget for udviklingen af morgendagens succeser herhjemme”, siger vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge.

I 2000 blev der eksporteret energiteknologi for 26,7 milliarder kroner. 15 år efter er eksporten vokset til 71,4 milliarder kroner. Det svarer til en årlig vækst på 6,8 pct. i løbende priser. I samme periode har den gennemsnitlige årlige vækst i den samlede vareeksport været 3,0 pct. Det betyder, at energiteknologiens andel af den samlede vareeksport er vokset fra 7 til 11 pct. i samme periode. Danmark er det land blandt EU-15, hvis eksport er mest specialiseret inden for energiteknologi.

Se analysen Eksport af energiteknologi 2015

Kontakt:

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt kontaktes gennem pressemedarbejder Rasmus Bjørn rasbj@efkm.dk eller 4172 9077

Branchedirektør i DI Energi Troels Ranis kontaktes gennem pressekoordinator Claus Kaae-Nielsen clkn@di.dk eller 2332 6829

Vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge kan kontaktes på mail ast@danskenergi.dk eller 22750490

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark