Få vores nyheder på mail

Danske forbrændingsanlæg forbrændte 3,5 mio. tons affald i 2016

Nyhed   •   Sep 30, 2019 10:54 CEST

De 26 dedikerede og multifyrede forbrændingsanlæg i Danmark forbrændte ca. 3,5 mio. tons affald i 2016, svarende til et fald på ca. 2,9 % i forhold til 2015. Det viser benchmarking-rapporten BEATE for året 2016.

Affaldsbranchen skal årligt foretage en benchmarking af forbrændings- og deponeringssektoren. Formålet er at vurdere den økonomiske og miljømæssige effektivitet på affaldsområdet. Energistyrelsen bistår branchen med at udføre benchmarkingen.

Rapporten for året 2016 viser et fald i mængden af forbrændt affald på 2,9 % i forhold til 2015. Siden 2010 er affaldsmængderne til forbrænding samlet set steget med 243.756 ton svarende til 7,6 %. Stigningen skyldes dog import af affald. 

Der blev i 2016 deponeret 450.000 tons affald, ekskl. jord, hvilket er et fald på 36 pct. i forhold til 2010. Mens deponeringen ekskl. jord er faldende har der de seneste år været en stor stigning i deponering af forurenet jord som konsekvens af store offentlige anlægsprojekter såsom metrobyggeriet i København. I 2016 blev deponeret 2,5 mio. tons forurenet jord.


Stigende bidrag fra affaldsanlæg til fjernvarme og elproduktion

I 2016 har forbrændingsanlæggene produceret ca. 24 procent af fjernvarmeforbruget i Danmark og leveret ca. 4 procent af den danskproducerede elektricitet. Samlet set er varmeproduktionen på de danske affaldsforbrændingsanlæg steget med næsten 20 pct. siden 2011.

Udledning af NOx pr. ton forbrændt affald er generelt faldet fra 2010 til 2016. Der er derimod observeret en stigning i udledningen af SO2 i perioden

Læs mere om den danske affaldssektor på Energistyrelsens hjemmeside


Fakta

  • Tidligere er der udført obligatoriske benchmarkingrapporter for årene 2010-2015.
  • BEATE-rapporten for forbrænding indeholder data fra i alt 28 anlæg, herunder 2 specialanlæg (Aalborg Portland og Fortum), 4 multifyrede anlæg samt 22 dedikerede affaldsforbrændingsanlæg.
  • Affaldsforbrændingsanlæg skal overholde vilkår og miljøkrav, der er fastsat efter affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, som er baseret på EU-regler. Miljøkravene omfatter bl.a. krav til indretning og drift, modtagelsen af affald, udledninger til luften og til spildevandsudledning fra røggasrensningen mv.
  • Benchmarking for deponering omfatter 41 anlæg, hvoraf tre ikke modtog affald til deponering i 2016.


Kontakt

Specialkonsulent Louise Brix lbr@ens.dk, 3392 6785