Gå til indhold
Illustration: Sparenergi.dk
Illustration: Sparenergi.dk

Nyhed -

Databaseret energiledelse viser vejen til energieffektivisering i kommuner og regioner

Demonstrationsprojekter støttet af Energistyrelsen viser, at der er potentialer i at arbejde med databaseret energiledelse i kommuner og regioner. Energistyrelsen udgiver nu en hvidbog om databaseret energiledelse baseret på erfaringerne fra demonstrationsprojekterne. Hvidbogen præsenterer barrierer og muligheder, når man vil etablere databaseret energiledelse, og skal hjælpe kommuner og regioner med at bruge data som grundlag for deres energiledelsesindsats.


I arbejdet med initiativet ”Energieffektive og Intelligente Bygninger” har Energistyrelsen gennem demonstrationsprojekter gennemført en indsats til fremme af databaseret energiledelse i kommuner og regioner. Resultaterne af dette arbejde er nu samlet i en hvidbog, der kan hjælpe kommuner og regioner med at fremme moderne, databaserede løsninger inden for energiledelse.

Ti kommuner og to regioner

Der er givet tilskud til ti kommuner og to regioner, hvis demonstrationsprojekter er kortlagt i rapporten. Formålet med projekterne er at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan gavne andre kommuner og regioner og dermed fremme udbredelsen af moderne, databaserede løsninger inden for energiledelse.

Projekterne i de 10 kommuner og to regioner sigter mod at afdække barrierer og løsningsmodeller for etablering og drift af databaseret energiledelse på en udvalgt del af bygningsmassen, herunder også med fokus på kompetencer og organisering.

Resultaterne viser, at datadrevet energiledelse har store potentialer:

  • Med udgangspunkt i projekternes resultater er der identificeret besparelser på 2-16 pct. af det omfattede forbrug, og tilbagebetalingstiden har været mellem et halvt og otte år. Arbejdet med datadrevet energiledelse giver bedre forudsætninger for både energioptimering, driftsoptimeringer, bygnings-benchmarks og forbedret indeklima.
  • Databaseret energiledelse styrker samtidig muligheden for at målrette energioptimeringsindsatsen, hvor gevinsten er størst og skaber basis for adfærdspåvirkning hos både ledelsen og driftsorganisationen.

Fem hovedbudskaber

I rapporten præsenteres 21 anbefalinger fra projekterne, som kan hjælpe med at opnå velforankret, datadrevet energiledelse. De vigtigste erfaringer identificeres som fem hovedbudskaber til andre, som også ønsker at implementere databaseret energiledelse:

  1. Det er afgørende at have ledelsens opbakning.
  2. Undersøg hvad der er af behov og deraf muligheder.
  3. Afsæt ressourcerne, så tingene bliver vedligeholdt både ved implementering og under drift.
  4. Start småt og gør plads til opskalering på et senere tidspunkt.
  5. Faste rammer og fornøden viden (eventuel ekstern) er vigtigt i arbejdet.

Webinar om datadrevet energieffektivisering

Energistyrelsen afholder d. 4. februar et webinar om datadrevet energieffektivisering. Webinaret samler en række fagfolk, der arbejder professionelt med bygninger, energi og data. Både kommuner, regioner, rådgivere og leverandører m.fl. er inviteret.

Læs mere om webinaret her.

Kontakt

Fuldmægtig Sune Flemming Jørgensen, intelbyg@ens.dk, +45 33 92 76 17

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark