Gå til indhold
De samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger er opdateret

Nyhed -

De samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger er opdateret

Energistyrelsen har opdateret de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, som bør anvendes i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.

Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger indeholder fremskrivninger for energipriser, emissionsfaktorer mm., som anvendes i samfundsøkonomiske beregninger indenfor energiområdet. Forudsætningerne skal bl.a. anvendes i projektforslag, som skal leve op til varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Det gælder for eksempel ved analyser af omlægning og udvidelse af varme- og kraftvarmeanlæg, udvidelse af fjernvarmeområder mv.

Forudsætningerne var i høring i juni 2018 og er en opdatering af udgaven fra august 2017.

Læs de opdaterede samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.

Læs mere om samfundsøkonomiske analysemetoder, herunder se regneark med tabeller og notat om indkomne høringssvar.

Kontakt

Ingeborg Ørbech, Center for Systemanalyse, Energieffektivitet & Global Rådgivning, tlf: 33 92 49 44, e-mail: irb@ens.dk, eller

Rune Motzkus, Center for Systemanalyse, Energieffektivitet & Global Rådgivning, tlf: 33 92 75 39, e-mail: rmo@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark