Gå til indhold
Den grønne ordning udløber 21. februar 2018

Nyhed -

Den grønne ordning udløber 21. februar 2018

EU Kommissionens 10 år gamle statsstøttegodkendelse udløber 21. februar 2018. Dermed skal tilsagn om tilskud efter den grønne ordning være opnået senest den 20. februar 2018.

Udløbet af statsstøttegodkendelsen betyder, at selvom Energinet.dk modtager ansøgninger om tilskud senest den 20. februar 2018, så vil Energinet.dk meddele afslag, hvis ansøgerne ikke har opnået tilsagn om tilskud inden ordningen er udløbet.

Indtil statsstøttegodkendelsen udløber, vil Energinet.dk behandle alle indkomne ansøgninger i den rækkefølge de indkommer, hvis de er fyldestgørende. Hvis ansøgninger om tilsagn om tilskud ikke er fyldestgørende, vil de ikke blive behandlet, før der er modtaget de oplysninger, der mangler.

Ansøgninger bør indsendes i god tid

Den normale sagsbehandlingstid er 6-8 uger, men hvis det viser sig, at der kommer mange ansøgninger, fordi ordningen udløber, vil sagsbehandlingstiden kunne stige væsentligt. Derfor vil det være en god idé at indsende ansøgninger om tilsagn om tilskud hurtigst muligt, og gerne inden den 30. september 2017. Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter denne dato, vil kunne nå at blive sagsbehandlet inden den 21. februar 2018.

For tilsagn givet inden den 21. februar 2018 vil det gælde, at der senest den 20. februar 2020 er ansøgt om udbetaling af midler efter ordningen.

Fakta:

Den gældende statsstøttegodkendelse N 354/2008 for den grønne ordning gælder indtil den 21. februar 2018.

Formålet med den grønne ordning er at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller på land ved at give tilskud til anlægsarbejder, der har til formål at styrke landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v.

Der udbetales 0,4 øre pr. kWh for 22.000 fuldfasttimer for hver vindmølle, og tilskuddet gives til de kommuner, hvor der opsættes vindmøller.

Kontakt:
Fuldmægtig Ditte Parmer Simonsen, 3392 7900, dps@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark