Gå til indhold
Foto: Horns Rev.
Foto: Horns Rev.

Nyhed -

Det sydkoreanske Parlament i landet for at studere de danske erfaringer med havvindmøller

En delegation bestående af politikere fra det sydkoreanske parlament og repræsentanter for bl.a. Sydkoreas energistyrelse (Korean Energy Agency – KEA), besøgte i mandags Energistyrelsen for at diskutere omstillingen af den danske energisektor.

Såvel Sydkorea som Danmark har ambitiøse mål for omstilling af energisektoren, og Sydkorea udviser stor interesse for at lære af de danske erfaringer med anvendelse af havvind og virkemidler til at fremme befolkningens accept og støtte heraf. De to lande har besluttet at arbejde sammen om vedvarende energi og fornyelse af energi-industrien, hvor der er store potentialer for deling af viden.

Stor udbygning med vedvarende energy I Sydkorea

Under overskriften ‘Vedvarende Energi 2030’ fremlagde den sydkoreanske regering i 2017 en energiplan med en række mål for anvendelse af vedvarende energi i 2030. Den ambitiøse målsætning for VE i 2030 er mindst 20 % af kapaciteten i elsektoren, mod 7 % i 2016. For at nå målet vil Sydkorea installere 48,7 GW vedvarende energi inden 2030. Landet har en befolkning på 51,18 millioner, og en meget høj befolkningstæthed. Derfor er udvikling af havvind en meget vigtig brik i strategien til at nå målet for vedvarende energi. Den samlede målsætning for vind udgør 16,5 GW inden 2030, heraf forventes næsten 12 GW at blive bygget på havet.

Den sydkoreanske delegation besøgte Energistyrelsen for at lære om det danske støtte- og tilskudssystem for udbredelse af vindkraft, herunder fremme af befolkningens accept og deltagelse i vindprojekter. De danske erfaringer med auktioner for havvind var det vigtigste punkt på dagsordenen.

Dansk-sydkoreansk samarbejdsaftale

Samarbejdet om energi mellem Sydkorea og Danmark blev indledt med en samarbejdsaftale mellem det danske Energi-, Forsynings- og Klimaministerium og det sydkoreanske Ministerium for Handel, Industri og Energi. Erklæringen blev underskrevet i Seoul den 1. november under et besøg af den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i Sydkorea.

Sideløbende med underskrivelsen af samarbejdsaftalen besøgte en delegation af danske virksomheder Sydkorea for at præsentere deres knowhow og erfaring indenfor vedvarende energi. De sydkoreanske virksomheder viste stor interesse for dansk viden og ekspertise. Anvendelsen af danske teknologier og løsninger kan udvikle den sydkoreanske vindsektor og muliggøre, at landet når sine ambitiøse klima- og energimål.

Kontakt: Pablo Alejandro Hevia-Koch, tlf: +45 33 95 58 00, phk@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark