Gå til indhold
Digitale velfærdsløsninger stiller begrænsede krav til bredbåndshastighed

Nyhed -

Digitale velfærdsløsninger stiller begrænsede krav til bredbåndshastighed

99 pct. af danske husstande har adgang til bredbånd, der er hurtigt nok til at anvende digitale velfærdsløsninger.

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Rapporten er delt op i en praktisk orienteret håndbog med gode råd til kommuner og regioner og en teknisk baggrundsrapport. Der er fire hovedkonklusioner:

 1. Markedet for digitale velfærdsløsninger tilpasser sig i vid udstrækning den tilgængelige bredbåndskvalitet.
 2. Videobaserede løsninger stiller højere krav til bredbåndskvalitet.
 3. Den eksisterende dækning i Danmark er kun i begrænset omfang en hindring for brug af digitale velfærdsløsninger. De undersøgte løsninger har et minimumskrav på under 2 Mbit/s down- og upload.

  Tal fra Tjekditnet.dk viser, at der medio 2017 var 1 pct. af boligerne, som ikke havde dækning med fastnetbredbånd. Anvendes mobilt bredbånd, er der fuld udendørs dækning med minimum 2,0 Mbit/s download, men i praksis kan den indendørs dækning være dårligere på grund af geografiske og bygningsmæssige forhold.

 4. Frem mod 2020 forventes kravet til de mest krævende løsninger på markedet at stige til 5/5 Mbit/s. Ifølge Tjekditnet.dk er 93,5 pct. af alle boliger beliggende i områder, hvor man kan få denne hastighed (medio 2017).

Afdækningen af bredbåndskrav er i rapporten baseret på fem opstillede arketyper, der tilsammen beskriver de digitale velfærdsløsninger, som ses på markedet i dag:

 • Intelligent monitorering og hjælpemidler, fx GPS-sporing og faldsensorer.
 • Hjemmemonitorering, fx til medicinske målinger hos KOL-patienter.
 • Enhedsbaseret trænings- og rehabiliteringsløsninger, fx til opsamling af data med henblik på analyse af de udførte træningsøvelser.
 • Samarbejdsløsninger med realtidsinteraktion, fx for at have videosamtaler med patienten.
 • Informations- og kommunikationsløsninger, fx for at få en vurdering af sår hos patienten.

Rapporten har sit ophæng i Den Fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 2013-2020. Rapporten er udarbejdet af PA Consulting Group i dialog med en styre­gruppe bestående af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Digitaliseringsstyrelsen og Energistyrelsen (formandskab).

Læs den tekniske rapport ”Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen ”Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd”

Kontakt: Kontorchef Jakob Juul, Energistyrelsens Center for Teleforsyning, tlf. 3392 6846, e-mail: jhj@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark