Få vores nyheder på mail

Elreguleringsudvalget offentliggør statusrapport

Nyhed   •   Sep 26, 2013 00:00 CEST

Statusrapporten fortæller om udvalgets foreløbige arbejde og de analyser, som er igangsat.

Det fremgår af kommissoriet for Elreguleringsudvalget, at udvalget skal afgive en statusrapport for udvalgets arbejde. Denne statusrapport er nu offentliggjort og indeholder oplysninger om udvalgets arbejde til og med september 2013.

Statusrapporten indeholder også en præsentation af de analyser, som udvalget har igangsat. De forskellige analyser er det arbejds- og beslutningsgrundlag, som vil ligge til grund for udvalgets endelige afrapportering i 2014. I statusrapporten redegøres endvidere for en række workshops om udvalgte emner, som udvalget har afholdt samt andre møder med eksterne interessenter.

Som led i energiaftalen fra marts 2012 blev det besluttet at igangsætte et dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyning, og at der skulle nedsættes et udvalg til dette arbejde - det såkaldte Elreguleringsudvalg. Elreguleringsudvalget afslutter sit samlede arbejde i 2014.

Kontakt: Udvalgsformand Søren Bjerre-Nielsen kan kontaktes via sekretariatschef Lars Nielsen, mail: lan@ens.dk; tlf.: 33 92 68 31.

Statusrapport for Elreguleringsudvalget

Lars Nielsen

Kontorchef

Center for Forsyning

Tlf.: 25 36 72 98

lan@ens.dk