Gå til indhold
Energinet får årets analyseforudsætninger

Nyhed -

Energinet får årets analyseforudsætninger

Energistyrelsen offentliggør Analyseforudsætninger til Energinet 2020 samt høringssvar fra energibranchen og styrelsens kommentarer herpå. Analyseforudsætningerne bruges af Energinet til at planlægge udviklingen af el- og gastransmissionsnettet.

Energinet er ansvarlig for at udvikle det danske el- og gastransmissionsnet til en fremtid med øget grøn energi og for at opretholde forsyningssikkerheden på det niveau, som fastsættes af ministeren for klima, energi og forsyning. For at Energinet kan varetage sin opgave, udarbejder Energistyrelsen årligt et sæt analyseforudsætninger.

Analyseforudsætningerne koncentrerer sig om udviklingen i det danske el- og gasforbrug samt i el- og fjernvarmeproduktionskapaciteter de næste 20 år, og de udgør grundlaget for Energinets net-planlægning, investeringssager, forsyningssikkerhedsredegørelser m.v.

Analyseforudsætninger til Energinet 2020

Analyseforudsætningerne til Energinet 2020 indeholder et bud på et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2040. Udviklingsforløbet er i tråd med Klimaaftalen af 22. juni 2020 og muliggør opnåelse af de mellem- og langsigtede politiske målsætninger om 70%-drivhusgasreduktion i 2030 og et Danmark med netto-0 drivhusgasemissioner i 2050.

Læs Analyseforudsætninger til Energinet 2020 samt de bagvedliggende dataark og offentliggjorte høringssvar.

Kontakt

Chefkonsulent Iben Moll Rasmussen, tlf: 33 92 67 96, e-mail: af20@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder