Gå til indhold
Energinet får årets analyseforudsætninger

Nyhed -

Energinet får årets analyseforudsætninger

Energistyrelsen offentliggør Analyseforudsætninger til Energinet 2021 samt høringssvar fra energibranchen og styrelsens kommentarer herpå. Analyseforudsætningerne bruges af Energinet til at planlægge udviklingen af el- og gastransmissionsnettet.

Energinet er ansvarlig for at udvikle det danske el- og gastransmissionsnet til en fremtid med øget grøn energi. Energinet er desuden ansvarlig for at opretholde forsyningssikkerheden på det niveau, som fastsættes af klima-, energi- og forsyningsministeren. For at Energinet kan varetage den opgave, udarbejder Energistyrelsen årligt et sæt analyseforudsætninger.

Analyseforudsætningerne fokuserer på udviklingen i det danske el- og gasforbrug samt i el- og fjernvarmeproduktionskapaciteter de næste 20 år. De udgør således grundlaget for Energinets netplanlægning, investeringssager, forsyningssikkerhedsredegørelser med videre.

Analyseforudsætninger til Energinet 2021

Analyseforudsætningerne til Energinet 2021 indeholder et bud på et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2040. 

Udviklingsforløbet er i tråd med Klimaaftalen af 22. juni 2020 og muliggør opnåelse af de politiske målsætninger om 70 pct.-drivhusgasreduktion i 2030 og et Danmark med nettonul-drivhusgasemissioner i 2050.

Læs Analyseforudsætninger til Energinet 2021 samt de bagvedliggende dataark og offentliggjorte høringssvar her.

Kontakt

Ved evt. spørgsmål om Analyseforudsætningerne, kan du skrive til Energistyrelsens funktionspostkasse på af@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark