Få vores nyheder på mail

Energinet får analyseforudsætninger til planlægning af infrastruktur

Nyhed   •   Sep 18, 2019 16:00 CEST

Energistyrelsen offentliggør ”Analyseforudsætninger til Energinet 2019”, som er grundlaget for Energinets planlægning. Samtidig offentliggør Energistyrelsen de modtagne høringssvar fra energibranchen og Energistyrelsens respons herpå.

Energistyrelsen udarbejder årligt et sæt analyseforudsætninger til brug for Energinets opgave med at udvikle energisystemets infrastruktur. Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040.

Analyseforudsætningerne udgør grundlaget for analyserne af de fremtidige, langsigtede netinvesteringer og bliver desuden brugt som grundlag for en lang række analyser og årlige rapporter fra Energinet, herunder investeringsplaner, forsyningssikkerhedsredegørelser, indrapporteringer til de europæiske TSO-netværk, ENTSO-E og ENTSO-G, business cases af konkrete investeringsprojekter m.m.

Læs ”Analyseforudsætninger til Energinet 2019” samt de bagvedliggende dataark og offentliggjorte høringssvar”. 

Kontakt: Specialkonsulent Mette Larsen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 69, e-mail: mela@ens.dk