Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Energistyrelsen åbner for ansøgninger til klimastøtten til Arktis

Det er nu muligt at ansøge om støtte til projekter, der fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland via puljen for klimastøtte til Arktis. Puljen er åben for alle, og der er ansøgningsfrist søndag d. 14. november 2021.


Klimaet i Arktis ændrer sig hastigt. Det har vidtrækkende konsekvenser befolkningen i Arktis og for globale miljø og klimaforhold. Siden 1996 har Danmark støttet langsigtede undersøgelser af klimaforandringer og deres konsekvenser i Rigsfællesskabet arktiske områder, og Energistyrelsen åbner nu for ansøgninger til klimastøtten til Arktis.

Gennem puljen kan der bl.a. søges om midler til monitorering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis, projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet og formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.

Formålet for Klimastøtte til Arktis er at understøtte Damarks deltagelse i og bidrage til internationale politiske samarbejder om klimaændringer og deres effekter i Arktis, herunder særligt samarbejder i regi af Arktisk Råd.

Læs mere om klimasamarbejdet i Arktis og klimastøtte til Arktis på Energistyrelsens hjemmeside.

Ansøgningerne skal være Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i hænde senest søndag d. 14. november 2021 kl 23.59. Svar på ansøgninger kan forventes inden udgangen af februar 2021.

Ansøgningsskema skal anvendes, og ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Skemaet med vejledning findes på Energistyrelsens hjemmeside under administrativt materiale

Ansøgninger sendes elektronisk til klimastoettearktis@ens.dk og msdo@ens.dk. Kontakt Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, AC medarbejder Morten Skovgård Olsen, tlf.: 33 95 09 64, msdo@ens.dk.

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark