Gå til indhold
Billede: Colourbox.
Billede: Colourbox.

Nyhed -

Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen har den 26. april 2022 godkendt forundersøgelsesrapporten for Frederikshavn Havvindmøllepark, der består af en miljøkonsekvensrapport.

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapporten) opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, Frederikshavn OWF (European Energy) ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver Frederikshavn OWF mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder ansøge om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten.

Forundersøgelsesrapporten sendes i otte ugers høring

Hvis Frederikshavn OWF søger om etableringstilladelse, så skal miljøkonsekvensrapport for projektet sendes i en otte ugers offentlig høring, og der skal afholdes et borgermøde om projektet.

Det forventes, at miljøkonsekvensrapporten for projektet vil blive sendt i høring ultimo maj (uge 21), og at der vil blive afholdt borgermøde om projektet den 2. juni 2022 kl. 19.00 i Det Musiske Hus i Frederikshavn. På mødet præsenterer projektudvikler European Energy miljøkonsekvensrapporten, og det vil være muligt at stille spørgsmål. Energistyrelsen deltager også i borgermødet, da styrelsen er myndighed for havdelen af projektet, mens Frederikshavn Kommune er myndighed for landdelen af projektet.

Læs mere om projektet og Energistyrelsens afgørelse på Energistyrelsens hjemmeside

Fakta om projektet

Projektet omfatter opstilling af op til 5 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 21,6-72 MW inden for et ca. 5,5 km2 stort område. De enkelte møller vil have en maksimal højde på 265 m.

Forundersøgelsesområdet ligger ca. 4,5 km øst for Frederikshavn Havn. Afstanden til kysten er ca. 4 km.

Kontakt

Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, eller ved henvendelse til Energistyrelsen v/ Johnni Sørensen (jso@ens.dk) tlf. nr. 3392 4948; Celia Ardal (cap@ens.dk) tlf. nr. 3392 7556 eller Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 3392 6690

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark