Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Omø Syd og Jammerland Bugt Havmølleparker

Energistyrelsen har den 22. maj 2020 godkendt forundersøgelsesrapporterne for Omø Syd Kystnær Havmøllepark og Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark.

Energistyrelsen har med godkendelserne vurderet, at rapporterne opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i områderne.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporterne giver ikke projektudvikleren, European Energy, ret til at opføre havvindmølleparkerne, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporterne, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte modningen af et eller begge projekter. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projekterne, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

Gennemføres offentlig høring af VVM-tillæg

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projekterne, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af forundersøgelsesrapporterne for projekterne. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projekterne, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen for hvert af projekterne. Det forventes, at VVM-tillæggene sendes i offentlig høring i 2021.

Læs Energistyrelsens afgørelse om Omø Syd.

Læs Energistyrelsens afgørelse om Jammerland Bugt.

Der har været gennemført en offentlig høring af forundersøgelsesrapporterne for begge projekter, og der er udarbejdet høringsnotater for projekterne.

Læs høringsnotater og mere om projekterne på Energistyrelsens hjemmeside.


Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: +45 25137846, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark