Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen har opdateret PSO-fremskrivningen

Nyhed   •   Dec 13, 2016 13:34 CET

Fremskrivningen er bl.a. revideret i lyset af resultaterne af udbuddet om havmølleparken ved Kriegers Flak og de kystnære havvindmøllerparker. Opdateringen nedjusterer skønnet over PSO-udgifterne frem mod 2025 sammenlignet med august-fremskrivningen.

Energistyrelsens december-fremskrivning af de forventede PSO-udgifter er opdateret med:

Den kendte budpris og forventede produktion for de Kystnære Havvindmølleparker, hvor det vindende bud lød på 47,5 øre/kWh

Den kendte budpris for havvindmølleparken ved Kriegers Flak, hvor det vindende bud lød på 37,2 øre/kWh

Besparelser i forbindelse med PSO-aftalen i form af nedsættelse af balanceringsgodtgørelse for vindkraft til 1,3 øre/kWh og annullering af den resterende pulje til forsøgsmøller (22 MW).

Samlet set betyder opdateringen, at PSO-udgifterne ventes at blive 1,6 mia. kr. lavere i 2025 end skønnet i Energistyrelsens august-fremskrivning.

Se Energistyrelsens opdaterede PSO-fremskrivning fra december 2016.

Kontakt

Morten Egestrand, Energistyrelsen, tlf: +45 33 92 68 23, e-mail: meg@ens.dk