Gå til indhold
Energistyrelsen igangsætter nyt partnerskabsprogram i Mexico, Kina, Sydafrika og Vietnam

Nyhed -

Energistyrelsen igangsætter nyt partnerskabsprogram i Mexico, Kina, Sydafrika og Vietnam

Energistyrelsen fortsætter det tætte samarbejde med fire landes energi- og klimamyndigheder med ny dansk investering på 115 mio. kr. Samarbejdet bringer dansk ekspertise og kernekompetencer i spil specielt inden for vedvarende energi og energieffektivitet og vil gavne verdens klima samt forbedre muligheder for dansk eksport.

De nye partnerskabsprogrammer bygger på en velafprøvet samarbejdsmodel for Energistyrelsens direkte samarbejde med nationale myndigheder. Tilgangen sigter mod at forbedre rammevilkår for vedvarende energi og energieffektivitet gennem overbevisende policy- og virkemiddel analyser og tekniske samarbejder om øget fleksibilitet i elsystemet baseret på 40 års erfaringer med grønne løsninger i Danmark. Men hvilke aktiviteter indebærer samarbejdet konkret i de respektive lande?

Mexico
Programmets aktiviteter på klimaområdet sigter direkte mod at hjælpe Mexico med at nå sine betingede reduktionsmål under Paris-aftalen og er forankret i det mexicanske ministerium for miljø og naturressourcer. Samarbejdet om at fremme vedvarende energi er forankret i det mexicanske energiministerium og omfatter desuden en fortsættelse af partnerskabet mellem Energinet og den mexicanske søsterorganisation om at overføre danske erfaringer og bistå med at øge fleksibilitet i elsystemet. Sammen med den mexicanske Kommission for Energieffektivitet arbejdes der med at skabe incitamenter for energieffektivitet i industrien efter dansk forbillede samt med at øge energieffektiviteten i bygninger. Programmet vil i den nye fase nå ud til flere lokale myndigheder.


Kina
Kina fortsætter Energistyrelsens mangeårige engagement med at levere analyser og opbygge ekspertise inden for modellering og brug af energiscenarier som overbevisende input til policy udvikling og national planlægning for integration af vedvarende energi i elsystemet. Danmarks bistand resulterede eksempelvis sidste efterår i lanceringen af den første, årlige kinesiske ”China Renewable Energy Outlook”, som er et væsentligt bidrag til den grønne energi transition i Kina. Energistyrelsens tekniske bistand vil forstsat udgøre en vigtig platform for dialog med kinesiske beslutningstagere og andre internationale partnere. Samarbejdet om energieffektivitet og udnyttelse af industriel overskudsvarme i fjernvarmesystemer udbygges desuden i det nye program og vil bl.a. omfatte pilot projekter, der udnytter erfaring fra varmeplanlægning i Danmark, og hvor også danske teknologier vil udgøre et vigtigt bidrag.


Sydafrika
Energisektoren er en vigtig økonomisk sektor i Sydafrika og politiske beslutninger om landets energifremtid har stor bevågenhed. Det nye program er centreret om at styrke kapaciteten i energiministeriet til at udvikle policy input og langsigtet energiplanlægning for nationale målsætninger om vedvarende energi. Dernæst fortsætter samarbejdet med det nationale statsejede elselskab (ESKOM) centreret om integration af vedvarende energi gennem fleksibilitet i elsystemet og i kraftværksektoren, der på nuværende tidspunkt er domineret af kul.


Vietnam
Energistyrelsen har i det nuværende program introduceret det vietnamesiske ministerium for industri og handel til brug af energimodeller og energiscenarier. Næste fase sigter mod at konsolidere det arbejde og opbygge kapacitet hos energimyndighederne med henblik på fremtidig politik udvikling og energisektorplanlægning tilrettelagt for mere vedvarende energi. Samtidig indledes samarbejde om at forberede elsystemet til effektiv integration af vedvarende energi inklusiv gennem øget kraftværksfleksibilitet. Potentialet for energieffektivisering i industrisektoren er betydeligt, og det nye program vil bistå centrale- og provinsmyndigheder med udvikling af planlægning og regulatoriske instrumenter.


Fakta

  • Danmark investerer i alt 115 mio. kr. i de nye energi-partnerskaber med Mexico, Vietnam, Sydafrika og Kina
  • Der er budgetteret med kr. 25 mio. til Kina, kr. 34 mio. til Mexico, kr. 18 mio. til Sydafrika og kr. 21 mio. til Vietnam.
  • Siden 2012 har Danmark med udviklingsbistand via Klimapuljen støttet samarbejder med Mexico, Kina, Sydafrika og Vietnam inden for energi- og klima.
  • Programmernes tilstedeværelse lokalt sikres via indplacering af rådgivere med viden om danske erfaringer hos nøglesamarbejdspartnere samt via de danske ambassaders tætte engagement i programimplementeringen.


Kontakt
Kontorchef Anton Beck, anb@ens.dk Tlf 29 62 39 96

Mexico: Nethe Veje Laursen, nvl@ens.dk Tlf: 25 72 82 90
Kina: Anders Brix Thomsen, abt@ens.dk Tlf 33 92 66 89
Vietnam: Jacob Høgh, jac@ens.dk Tlf 33 92 67 20
Sydafrika: Steffen Rønsholdt Nielsen, srn@ens.dk Tlf 33 92 66 96

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark