Gå til indhold
Illustration: Bornholm Energiø. Energistyrelsen
Illustration: Bornholm Energiø. Energistyrelsen

Nyhed -

Energistyrelsen igangsætter supplerende høring af afgrænsningsudtalelse til miljøvurderingen af Planen for Program Energiø Bornholm

Energistyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Energiø Bornholm til at indsende deres bemærkninger til ændringen af afgrænsningsudtalelsen til miljøvurdering af Planen for Program Energiø Bornholm, som nu indeholder muligheden for overplanting.

Den supplerende høring løber over en periode på fire uger - fra mandag den 11. april til mandag den 9. maj 2022.

Læs det relevante høringsmateriale samt information om, hvordan man deltager i høringen mv.

Efter høringen vil Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene opdatere afgrænsningsudtalelsen til miljøvurderingen af Planen for Program Energiø Bornholm.

Resultatet af miljøvurderingen forventes fremlagt i 2. offentlige høring i 1. halvår 2023.

Kontakt:

Fuldmægtig, Susannah Keller Finn (shkf@ens.dk), telefon (+45) 33 95 09 12

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark