Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen indkalder ansøgninger til elbilpartnerskaber

Nyhed   •   Okt 11, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen støtter udbredelsen af elbiler med 40 mio. kr. i 2013 til 2015 igennem etablering af strategiske elbilpartnerskaber.

Energistyrelsen indkalder ansøgninger til etablering af elbilpartnerskaber, som sikrer en øget udbredelse af elbiler i Danmark. Energistyrelsen kan støtte merudgifter til indkøb eller finansiel leasing af elbiler samt ladeinfrastruktur.

Ansøgningsfristen er fredag den 15. november 2013 kl. 12.00, og Energistyrelsen forventer at træffe afgørelse om tildeling af tilskud medio december 2013.

For at sikre den størst mulige effekt af de afsatte midler vil de blive fordelt på en række strategiske partnerskaber, hvor hver deltager i partnerskabet forventes at bidrage med forskellige typer af "indskud". Et "indskud" kan eksempelvis bestå af biler, arealer, tilskud og rabatter, flådeanalyser eller infrastruktur. Deltagere i partnerskaberne kan være elbilsoperatører, større offentlige og/eller private flådeejere, energiselskaber, kommuner og regioner, bilproducenter mv.

Energistyrelsen ønsker at støtte etableringen af 3-4 større strategiske partnerskaber af eksempelvis 10 mio. kr. afhængig af det konkrete projekts størrelse og udformning. Energistyrelsen vurderer ansøgningerne på baggrund af deres effekt i form af elbiler på gaden og kørte kilometer.

Læs indkaldelsen og det øvrige ansøgningsmateriale

Med den energipolitiske energiaftale fra 22. marts 2012 er der afsat en pulje på i alt 70 mio. kr. i årene 2013-2015, der i Strategi for fremme af energieffektive køretøjer er fordelt med 40 mio. mio. kr. til el, 20 mio. kr. til gas til tung transport og 10 mio. kr. til brint.

Michael Rask

Specialkonsulent

Center for Klima og Energiøkonomi

Tlf.: 33 92 75 30

mir@ens.dk

 

Andreas Moltesen

AC-medarbejder

Center for Klima og Energiøkonomi

Tlf.: 33 92 75 24

anj@ens.dk