Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen indkalder idéer og forslag til miljøvurdering af Aflandshage Vindmøllepark

Nyhed   •   Okt 21, 2019 10:24 CEST

Billede: Energistyrelsen

Energistyrelsen igangsætter nu idéfasen for en miljøvurdering af Aflandshage Vindmøllepark med en høring over idéoplægget for miljøvurderingen.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende idéer og forslag til indholdet af den miljøkonsekvensrapport, som Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) skal udarbejde. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 18. november 2019.

Der skal udarbejdes en miljøvurdering af Aflandshage Vindmøllepark, hvor HOFOR har fået tilladelse til at lave forundersøgelser for opstilling af en havvindmøllepark i et område syd for Aflandshage i Øresund. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Idéer og forslag til indholdet i miljøvurderingerne skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V senest den 18. november 2019.

Høringssvar til idéoplægget for miljøvurderingen af Aflandshage Vindmøllepark skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82725.

Materiale

Læs følgebrevet ”Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark”

Læs idéoplægget om Aflandshage Vindmøllepark

Læs om den reviderede høringsproces for åben dør-projekter

Fakta om projektet

Projektet omfatter opstilling af mellem 25-63 havvindmøller med en samlet installeret effekt på 250 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4-10 MW. Forundersøgelsesområdet er placeret i Øresund i området mellem Stevns og Amagers sydspids. Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 65 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 44 km2. Afstanden fra kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller vil være mere end 8 km.

Læs mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig Maria Louise Flachs, malfl@ens.dk, 3392 7548

Specialkonsulent Søren Keller, ske@ens.dk, 3392 6690.