Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen indkalder idéer og forslag til miljøvurdering af Nordre Flint Vindmøllepark

Nyhed   •   Okt 21, 2019 09:51 CEST

Billede: Energistyrelsen

Energistyrelsen igangsætter nu idéfasen for en miljøvurdering af Nordre Flint Vindmøllepark med en høring over idéoplægget for miljøvurderingen.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende idéer og forslag til indholdet af den miljøkonsekvensrapport som Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) skal udarbejde. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 18. november 2019.

Der skal udarbejdes en miljøvurdering af Nordre Flint Vindmøllepark, hvor HOFOR har fået tilladelse til at lave forundersøgelser for opstilling af en havvindmøllepark i et område øst for Saltholm i Øresund. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Idéer og forslag til indholdet i miljøvurderingerne skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V senest den 18. november 2019.

Høringssvar til idéoplægget for miljøvurderingen af Nordre Flint Vindmøllepark skal være mærket med ”Høringssvar til Nordre Flint Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82726.

Materiale

Læs følgebrevet ”Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Nordre Flint Vindmøllepark

Læs idéoplægget om Nordre Flint Vindmøllepark

Læs om den reviderede høringsproces for åben dør-projekter

Fakta om projektet

Projektet omfatter opstilling af mellem 16-40 havvindmøller med en installeret effekt på 160 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4-10 MW. Forundersøgelsesområdet er placeret øst for Saltholm i Øresund. Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 42 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 17 km2. Afstanden til kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller er mere end 8 km. 

Læs mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig Maria Louise Flachs, malfl@ens.dk, 3392 7548 

Specialkonsulent Søren Keller, ske@ens.dk, 3392 6690