Gå til indhold

Nyhed -

Energistyrelsen indkalder idéer og forslag til supplerende miljøvurdering af Vesterhav Nord og Vesterhav Syd Havvindmølleparker

Energistyrelsen igangsætter nu idéfasen for den supplerende miljøvurdering af Vesterhav Syd og Nord Havmølleparker med en høring over ideoplægget for miljøvurderingen.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende idéer og forslag til indholdet af den supplerende miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall skal udarbejde. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 16. august 2019. 

Figur: Kort over Vesterhav Nord.

Figur: Kort over Vesterhav Syd.

Supplerende miljøvurdering skal udarbejdes

Der skal udarbejdes en supplerende miljøvurdering af de to havvindmølleparker Vester Hav Nord og Vesterhav Syd, som Vattenfall skal opstille ud for den jyske vestkyst. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvens­rapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

I 2015 blev der foretaget en miljøvurdering af begge havmølleparker i forbindelse med det statslige udbud af kystnære havmølleparker på 350 MW. Som følge af en afgørelse fra Energiklagenævnet i december 2018, skal der udføres en ny miljøvurdering af projekterne. Vattenfall undersøger i øjeblikket mulighederne for vindmølleplaceringerne og har den 1. juli offentliggjort, at man arbejder på at flytte møllerne så langt væk fra kysten inden for de udpegede områder, som det er teknologisk og geografisk muligt for dermed at imødekomme lokale ønsker om at reducere parkernes visuelle påvirkning. Det endelige opstillingsmønster vil fremgå af den miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall nu skal udarbejde.

Ideer og forslag sendes til Energistyrelsen

Idéer og forslag til indholdet i miljøvurderingerne skal sendes til Energistyrelsen på ens@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V senest den 16. august 2019.

Høringssvar til ideoplægget for miljøvurderingen af Vesterhav Nord skal være mærket med ”Høringssvar til Vesterhav Nord” og med journalnummeret: 2019-89439.

Høringssvar til ideoplægget for miljøvurderingen af Vesterhav Syd skal være mærket med ”Høringssvar til Vesterhav Syd” og med journalnummeret: 2019-89438.

Se materialet til idefasen for den supplerende miljøvurdering af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord havmølleparker.

Energistyrelsen har givet Vattenfall tidsfristforlængelse

Energistyrelsen har den 28. juni 2019 meddelt Vattenfall tidsfristforlængelse for henholdsvis igangsætning af anlægsarbejde og nettilslutning af de kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Tidsfristforlængelsen betyder, at Vattenfall skal have påbegyndt anlægsarbejderne for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd Havvindmølleparker senest den 31. december 2022 i stedet for 31. december 2019, og at 95% af havvindmølleparkerne skal være tilsluttet elnettet den 31. december 2023 i stedet for den 31. december 2020.

Fakta om projektet

Projekterne skal opstille samlet 350 MW kystnære havvindmøller med 170 MW i Vesterhav Syd og 180 MW i Vesterhav Nord. Vattenfall undersøger i øjeblikket mulighederne for vindmølleplaceringerne og har den 1. juli offentliggjort, at man arbejder på at flytte møllerne så langt væk fra kysten inden for de udpegede områder som muligt, Vattenfall har således endnu ikke lagt sig fast på det endelige opstillingsmønster eller den endelige placering, men dette vil fremgå af den endelige miljøkonsekvensrapport, som skal fremsendes til Energistyrelsen. De enkelte møller vil have en højde på i alt 193 m.

Der kan findes mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

Kontakt: 

Energistyrelsen v/ Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 33 92 66 90 eller Tobias Grindsted (tsgr@ens.dk) til. nr. 33 92 66 40.

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark