Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen indkalder nye projekter under forsøgsordningen for elbiler

Nyhed   •   Okt 11, 2013 00:00 CEST

I femte ansøgningsrunde under forsøgsordningen for elbiler er der afsat i alt ca. 8 mio. kr. til projekter med el- og plug-in-hybridbiler.

Forsøgsordningen kan støtte følgende tre typer af projekter med el- eller plug-in-hybridbiler:

  • Større projekter med storskala-effekt eller potentiale
  • Mindre projekter med nye anvendelser
  • Analyse- og formidlingsprojekter

Ansøgningsrundens midler på ca. 8 mio. kr. er foreløbig fordelt med ca. 2 mio. kr. til analyse- og formidlingsprojekter, samt ca. 6 mio. kr. til de to andre projekttyper. Den endelige fordeling vil afhænge af de indkomne projektforslag.

Ansøgningsfristen er fredag den 15. november 2013 kl. 12.00, og Energistyrelsen forventer at træffe afgørelse om tildeling af tilskud medio december 2013.

Forsøgsordningen skal bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med el- og plug-in hybridbiler, den nødvendige infrastruktur og samspillet med elsystemet.

Forsøgsordningen skal også belyse, hvilke barrierer der i praksis er for udbredelse af el- og plug-in-hybridbiler, fx i større flåder og kommuner, og i hvilke anvendelser el- og plug-in-hybridbiler har særlige fordele og perspektiver.

Med den energipolitiske energiaftale fra 22. marts 2012 er der afsat i alt 15 mio. kr. over årene 2013-2015 til forsøg med anvendelse af el- og hybridbiler i praksis.

Se Indkaldelsen og det øvrige ansøgningsmateriale.

Michael Rask

Specialkonsulent

Center for Klima og Energiøkonomi

Tlf.: 33 92 75 30

mir@ens.dk

 

Andreas Moltesen

AC-medarbejder

Center for Klima og Energiøkonomi

Tlf.: 33 92 75 24

anj@ens.dk