Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen inviterer til dialog om solcelleudbud

Nyhed   •   Feb 23, 2016 23:40 CET

Energistyrelsen opfordrer til at indsende bemærkninger og spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for pilotudbuddet for solceller og inviterer til dialogmøde den 10. marts 2016.

Energistyrelsen vil i 2016 gennemføre et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra 20 MW solceller, hvoraf 2,4 MW forventes åbnet for placeringer i Tyskland. Som led heri har Energistyrelsen udarbejdet et udkast til udbudsbetingelser, som der er mulighed for at komme med bemærkninger til.

Alle bemærkninger til udkastet til udbudsbetingelserne vil blive inddraget i overvejelserne ved udarbejdelsen af de endelige udbudsbetingelser. Da en del af pilotudbuddet åbnes for placeringer af solcelleanlæg i mindst et andet EØS-land, vil der skulle indgås en samarbejdsaftale med det eller de pågældende EØS-lande. Det endelige indhold af udbudsbetingelserne, herunder udformningen af pristillægget og øvrige designelementer, vil derfor i relevant omfang også afspejle en afvejning af de hensyn, der er nødvendige for, at Danmark kan indgå en samarbejdsaftale med det pågældende EØS-land.

De endelige udbudsbetingelser vil sammen med øvrigt relevant materiale (kontraktskabelon, skabelon for afgivelse af tilbud m.v.) udgøre det endelige udbudsmateriale, som vil gælde for pilotudbuddet, når det iværksættes.  

Bemærkninger og spørgsmål til udkastet til udbudsbetingelserne for pilotudbuddet bedes sendt til solarPV@ens.dk senest d. 16. marts 2016. Alle indkomne bemærkninger, spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Energistyrelsen inviterer også til dialogmøde om udkastet til udbudsbetingelserne d. 10. marts 2016 kl. 14-16 i Energistyrelsen. Nærmere information følger. Tilmeldinger bedes sendt til solarPV@ens.dk.   

Yderligere information om solcelleudbuddet