Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Energistyrelsen inviterer til møde om private 5G-net

Energistyrelsen inviterer til møde om private 5G-net onsdag d. 18. december 2019. Formålet er at sikre en effektiv anvendelse af frekvenserne og at skabe de bedste betingelser for udrulningen af 5G i Danmark.

Energistyrelsen inviterer til møde onsdag d. 18. december 2019 kl. 11.30-13.30. Mødet finder sted i Energistyrelsens lokaler på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. På mødet vil forskellige oplægsholdere få mulighed for at give deres syn på emnet, så alle interesserede kan få et bedre indblik i indholdet af den interessehøring, som styrelsen offentliggjorde på høringsportalen d. 4 december 2019.

Flere scenarier for private 5G-net

I andre lande har man tænkt i forskellige scenarier i forhold til at muliggøre private 5G-net. I nogle lande har man reserveret frekvenser til private 5G-net i 3,5 GHz-frekvensbåndet, mens andre har reserveret frekvenser uden for 3,5 GHz-frekvensbåndet. Ved at afsætte frekvenser til brug for private 5G-net er forhåbningerne, at man giver mulighed for yderligere konkurrence og tilgodeser særlige behov i de forskellige industrier og sektorer.

3,5 GHz-frekvensbåndet forventes at være meget værdifuldt for mobiloperatørerne og spille en afgørende rolle i forbindelse med udrulning af nye 5G-tjenester. Det er derfor vigtigt også i denne henseende, at der sikres en effektiv anvendelse af frekvenserne. Hvis der skal afsættes frekvenser til private 5G-net, er det derfor afgørende, at der er en reel efterspørgsel, så frekvenserne ikke ligger ubrugte hen.

Det kan være interessant at kunne etablere private 5G­net for at understøtte tjenester inden for eksempelvis sundhedssektoren, produktionsindustri, beredskab, landbrug, transport m.v. Det skyldes, at man forventer kvaliteter i 5G-nettet, som vil give ekstremt pålidelig kommunikation, håndtering af flere enheder og lynhurtige datahastigheder, der er op til 100 gange hurtigere end de nuværende 4G-net. Sådanne private 5G­net kan enten være drevet af virksomheden selv eller af fx en mobiloperatør. 

Den næste frekvensauktion nærmer sig

Det er Energistyrelsens ambition, at Danmark får en smidig og effektiv udrulning af 5G-net, og Danmark skal være blandt de bedste til at anvende teknologien.

I Europa er 3,5 GHz-frekvensbåndet identificeret som et af pionérbåndene til 5G og forventes at være afgørende i forhold til introduktion af de nye tjenester, som 5G giver mulighed for. Energistyrelsen holder auktion over frekvenserne i efteråret 2020.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til fuldmægtig Matias Find på mfi@ens.dk senest fredag d. 13. december 2019. Der er et begrænset antal pladser, og det er først til mølle.

Mødet finder sted i Energistyrelsens lokaler på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V onsdag d. 18. december 2019 kl. 11.30-13.30.

Det endelige program vil blive sendt til deltagerne forud for mødet.

Kontakt

Fuldmægtig Matias Find mfi@ens.dk, telefon (+45) 33 92 67 90

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark