Gå til indhold
Energistyrelsen lancerer ny publikation om det internationale energisamarbejde

Nyhed -

Energistyrelsen lancerer ny publikation om det internationale energisamarbejde

Energistyrelsen udgiver den engelsksprogede publikation ’Danish Energy Partnership Programme’ om Danmarks globale energisamarbejde. Publikationen fortæller om den redskabskasse, som Danmark gør brug af i udlandet, og den viser potentialet og resultaterne ved de eksisterende aftaler.

Danmarks samarbejde på energiområdet omfatter 12 lande, der dækker hele 53 pct. af jordens befolkning og omkring 60 pct. af de globale udledninger af drivhusgasser. Der er dermed et betydeligt potentiale for at fremme grøn teknologi og omstilling internationalt gennem myndighedssamarbejdet, ligesom der er et stort potentiale for at fremme den danske eksport af energiteknologi og serviceydelser til de lande, som Danmark samarbejder med.

Danmark energisamarbejde med de 12 lande – Kina, Indien, Vietnam, Indonesien, Sydafrika, Etiopien samt USA, Mexico, Tyskland, England, Tyrkiet og Ukraine – sigter mod at imødekomme Paris-aftalens ambitioner om at holde den globale temperaturstigning på under 2 °C. Samarbejdet bygger på Danmarks erfaringer på energiområdet, som efter 40 års erfaring med vindenergi har skabt et af verdens mest stabile og grønne energisystemer.

Læs mere om Energistyrelsens landesamarbejde i publikationen ’Danish Energy Partnership Programme’.

Kontakt:

Kontorchef Anton Beck, mobil: +45 29 62 39 96, e-mail: anb@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark