Gå til indhold
Kortet viser det samlede studieområde for finscreeningen.
Kortet viser det samlede studieområde for finscreeningen.

Nyhed -

Energistyrelsen offentliggør finscreening af arealer til mulige havvindmølleparker

Ny rapport viser, om det inden for udvalgte områder er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker i Danmark enten som enkeltstående parker eller tilkoblet energiøer i Nordsøen og ved Bornholm.

Konsulentfirmaet COWI har på vegne af Energistyrelsen gennemført en finscreening af danske havarealer for at undersøge muligheden for at etablere såvel enkeltstående havvindmølleparker inden for specifikt udvalgte områder som flere sammenhængende havvindmølleparker tilkoblet energiøer, der vil fungere som knudepunkter for elproduktion fra omkringliggende havvindmøller, som forbindes til og distribueres mellem flere lande.

For de enkeltstående parker drejer det sig om de grønne områder Nordsøen I (syd for den kommende havvindmøllepark Thor), Hesselø og Kriegers Flak II. For de sammenhængende parker drejer det sig om de blå områder på kortet længere ude i Nordsøen og ved Bornholm. Formålet med screeningen har været at bekræfte, at det er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker med specifikke placeringer i de angivne områder og at levere økonomiske beregninger til sammenligning af placeringerne.

Overordnet set viser screeningen, at det er muligt at etablere havvindmølleparker i alle de screenede områder. Der er således ingen af de screenede områder, som i rapporten ikke anbefales til etablering af havvindmøller på grund af uegnet havbund, ugunstige miljøforhold eller sammenfald med menneskelige interesser. Dog anbefales det, at der i delområder ved Bornholm og Kriegers Flak gennemføres en mere detaljeret analyse af følsomheden af udvalgte fuglearter i forhold deres påvirkning ved opstilling af havvind, ligesom der også ved flere af de screenede områder vil skulle tages højde for bl.a. kabler, rørledninger og eksisterende sejruter.

Resultaterne fra finscreeningen vil indgå i det videre forberedende arbejde med udbygning af havvind i Danmark, herunder bidrage til at oplyse grundlaget for at træffe beslutning om nærmere placering.

Læs mere om resultatet af finscreeningen på Energistyrelsens hjemmeside.

For de enkeltstående områder er finscreeningen er en opdatering og udbygning af en tilsvarende undersøgelse gennemført for Energistyrelsen i 2018.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark