Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen offentliggør nye produktionsprognoser for olie og gas

Nyhed   •   Aug 30, 2016 11:14 CEST

Danmark vil være nettoeksportør af olie frem til og med 2026 og for naturgas frem til og med 2032. Billede fra Gorm-anlægget

Nye prognoser for produktionen af olie og gas viser, at Danmark – bortset fra enkelte år - vil være nettoeksportør af olie frem til og med 2026 og for naturgas frem til og med 2032.

Energistyrelsen offentliggør en opdateret 5-årsprognose for produktionen af olie og salgsgas og nye langsigtede prognoser, der indgår som element i Økonomisk Redegørelse. Produktionsprognoserne for det forventede forløb viser, at Danmark – med undtagelse af enkelte år - fortsat vil være nettoeksportør af olie frem til og med 2026. Indregnes forventningerne til teknologiske forbedringer og potentielle nye fund, forlænges perioden som nettoeksportør frem til og med 2032.

For naturgassens vedkommende ventes produktionen af salgsgas at overstige det indenlandske gasforbrug frem til og med 2032 med undtagelse af enkelte år. Med indregning af teknologiske ressourcer og efterforskningspotentiale forlænges perioden frem til og med 2035.

Læs afsnittet om ressourcer og prognoser i "Danmarks- olie- og gasrapport 2015", 30. august 2016.

Read the English version of "Resources and Forecasts", 30 August 2016.

Nedjusteret olieproduktion på kort sigt:

I 2016 venter Energistyrelsen, at olieproduktionen bliver 8,7 mio. m3 svarende til ca. 150.000 tønder olie pr. dag. Det er en nedskrivning i forhold til sidste års skøn, som hovedsageligt er begrundet i en mindre produktion fra Syd Arne feltet.

Det forventes, at produktionen af salgsgas bliver 3,9 mia. Nm3 i 2016, svarende til 71.000 tønder olieækvivalenter pr. dag. Det er en opskrivning i forhold til sidste års skøn.

Trinvis udgivelse af rapport om olie og gas
Udover afsnittet om ressourcer og prognoser vil der trinvist blive udarbejdet individuelle afsnit til rapporten om olie og gas for 2016 om:

  • Efterforskning
  • Ressourcer og prognoser
  • Produktion
  • Økonomi

De enkelte afsnit vil løbende blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Hjemmesiden indeholder desuden en række oplysninger om olie og gas, bl.a. produktionsdata samt oversigter over licenser og boringer.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25137846, tfh@ens.dk

Kontorchef Trine Fugmann, mobil: 26180292, tfu@ens.dk

Ingeniør Jan H. Andersen, tlf: 33926653, jha@ens.dk