Gå til indhold
Energistyrelsen og Grøn Energi har opdateret drejebogen for store varmepumper i fjernvarmen

Nyhed -

Energistyrelsen og Grøn Energi har opdateret drejebogen for store varmepumper i fjernvarmen

Virksomheder og andre interesserede, der overvejer at etablere en varmepumpe i fjernvarmesystemet eller blot vil have den seneste viden på området, har nu mulighed for at søge inspiration i en opdateret version af Energistyrelsens drejebog for store varmepumper. Drejebogen indeholder blandt andet et inspirationskatalog og er resultatet af et samarbejde mellem Grøn Energi, PlanEnergi, Dansk Fjernvarmes Projektselskab og Energistyrelsen.

I 2014 udgav Energistyrelsen for første gang en drejebog for store varmepumper i fjernvarmen. Siden da er der gjort værdifulde erfaringer, og nye projekter er sat i drift med tilskud fra Energistyrelsens rejsehold for varmepumper. Derfor har Energistyrelsen og Grøn Energi i samarbejde med PlanEnergi og DFP opdateret drejebogen. Drejebogen og inspirationskataloget viser bredden af de muligheder, der ligger i etablering af varmepumpesystemer. Den nye udgave er derfor et redskab til interesserede, som skal træffe en beslutning om etablering af en varmepumpe i fjernvarmesystemet.

Mange fordele ved varmepumper

Varmepumper har mange fordele for det samlede energisystem - men også for mange af de danske fjernvarmeforsyninger. Varmepumperne muliggør desuden udnyttelse af overskudsvarme og VE-baserede lavtemperaturvarmekilder. Varmekilder som ellers ikke kan udnyttes.

Varmepumper er en vigtig brik i den grønne omstilling af fjernvarmen. Eldrevne varmepumper bidrager til elektrificeringen af fjernvarmen gennem udnyttelse af grøn strøm til varmeproduktion og er med til at balancere og skabe sammenhæng mellem el- og varmesystemerne i Danmark.

Med forbedringen af de økonomiske rammer for etablering af varmepumper, herunder udfasning af PSO, indregning af energibesparelser og senest nedsættelse af elvarmeafgiften i 2019 er der skabt mulighed for, at eldrevne varmepumper er konkurrencedygtige i forhold til traditionelle varmeproduktionsanlæg og hermed mulighed for, at de bliver mere udbredt end tidligere.

Temadage om Drejebog og inspirationskatalog

I forbindelse med udgivelsen afholder Dansk Fjernvarme en temadag den 29. januar i Kolding, hvor der tages afsæt i drejebogen og inspirationskataloget. Se mere på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

Drejebog og inspirationskatalog kan downloades på Energistyrelsens hjemmeside samt på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. 

Kontakt:

Specialkonsulent Jørgen Risom, 2572 8293, jri@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark